AMBALAVAO: An-dalam-pamahana ny olan’ny famatsian-drano – Les problèmes liés à l’alimentation en Eau en cours de résolution

Mitohy hatrany ny fitadiavana vahaolan’ny famatsian-drano eto Afovoantany. Paompy efatra vaovao no nalefan’ny JIRAMA any AMBALAVAO ho fanampin’ireo vahaolana vonjimaika efa an-dalam-panatanterahana any FIANARANTSOA Ireto paompy ireto, izay afaka hisintona rano ambanin’ny tany (forages) maherin’ny 7m3 isan’ora avy. Tany an-toerana nijery ny fizotry ny asa fametrahana izany sy ny fanatanterahana ireo vahaolana vonjimaika hamahana ny olan’ny famatsian-drano any FIANARANTSOA ny Minisitry ny Rano, ny Fidiovana ary ny Fanadiovana, Voahary Rakotovelomanantsoa sy ny Tale Jeneralin’ny JIRAMA Vonjy Andriamanga, androany. Afaka andro vitsy dia hiasa hamokatra rano ho an’ny tanànan’AMBALAVAO ireto paompy efatra vaovao ireto.

La recherche des solutions aux problèmes liés à l’alimentation en eau sur les Hautes terres centrales continue. La JIRAMA a déployé quatre nouvelles pompes à AMBALAVAO, pour renforcer davantage les solutions d’urgences déjà en oeuvre à FIANARANTSOA. Ces pompes, d’une capacité de plus de 7m3/h, chacune, vont puiser l’eau des quatre forages à AMBALAVAO. Voahary Rakotovelomanantsoa, Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène ainsi que Vonjy Andriamanga, DG de la JIRAMA sont sur place pour constater l’avancement des travaux d’installation de ces pompes et aussi pour voir l’exécution des solutions d’urgences instaurées en vue d’alléger les problèmes à FIANARANTSOA.