AMPITOMBOINA NY ORA FISOKAFAN’NY MASOIVOHO – TOLIARA – LES HORAIRES D’OUVERTURES DES AGENCES PROLONGÉES POUR TOLIARA

Toerana (Localité): TOLIARA

Manomboka ny 01 Septambra 2020 (A compter du 01 Septembre 2020)

Tanjona (Objectif) : hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa ( satisfaire les clients)