ANAHIDRANO : Hametrahana tobim-pamokarana azo avy amin’ny masoadro sy ny solika – Installation d’une cenrale hybride solaire-thermique

Ohatra velona amin’ny fanapariahana ny fisitrahana herinaratra sy rano fisotro madio ho an’ny rehetra, izay velirano faharoan’ny filoham-pirenena, ny hananganana tobim-pamokarana herinaratra ao Anahidrano. Miisa 2400 ny tokan-trano ao an-toerana kanefa mbola 65 hatreto no misitraka herinaratra. Hitondra fiovana goavana eo amin’ny andavanandron’ny mponina ny fisian’ny herinaratra ary miantraika amin’ny toe-karena eo amin’ilay faritra. Indro aseho an-tsary ny fampahafantarana ny tetikasa fametrahana tobim-pamokarana herinaratra azo avy amin’ny fifanampian’ny masoandro sy ny solika ao Anahidrano.

L’installation d’une centrale hybride solaire-thermique à Anahidrano est un exemple concret de la vulgarisation de l’accès à l’Électricité et Eau pour Tous qui est le Velirano n°02 du Président de la République. Cette localité compte 2400 ménages mais seuls 65 sont branchés en électricité. L’électrification va apporter d’énorme changement au quotidien de la population et se répercutera sur l’économie locale. Voici, en image, la présentation du projet d’installation d’une centrale hybride solaire-thermique à Anahidrano.