ANDEKALEKA SY MANTASOA : Ny Talata 08 desambra no ho feno ny fepetra handatsahana orana artifisialy – Les conditions pour provoquer de la pluie artificielle sont preuves être remplies ce mardi

Mifandray tsy tapaka amin’ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr’andro ny JIRAMA ny amin’ny hanatanterahana ilay vahaolana fohy ezaka hamahana ny olan’ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny vinavina dia ny Talata 08 desambra izao no ho feno ny fepetra hahafahana mandatsaka orana artifisialy amin’ny sahandriakan’Andekaleka sy ny farihin’i Mantasoa hahafahana mampiakatra ny tosaky ny rano ao amin’ireo toho-dranon’ny JIRAMA. Nohon’ny mbola tsy fahampian’ny rotsak’orana anefa dia mbola voatery hiroso amin’ny fanapahana ny JIRAMA anio Zoma 04 desambra 2020 ka 20MW na ny 8% n’ny filàna herinaratra amin’ny hariva no hotapahana. Haharitra adin’ny roa ny fanapahana ka ireto avy ireo toerana voakasik’izany :-Andravoahangy sy ny manodidina – Mahazo sy ny manodidina – Antanimora sy ny manodidina – Ankadimbahoaka sy ny manodidina – Sabotsy Namehana sy ny manodidina – Ivato sy ny manodidina – Ambohimanarina sy ny manodidina – Itaosy sy ny manodidina – 67Ha sy ny manodidina – Ambondrona sy ny manodidina. Nohon’ny fihenan’ny fampiasana herinaratra mandritra ny Asabotsy sy Alahady dia tsy hisy ny fanapahana. Ny JIRAMA dia maneho etoana ny fialan-tsiny amin’ireo mpanjifa hiharan’ny fahatapahana.

La JIRAMA reste en contact avec le service de la météorologie dans l’exécution de la solution à court-terme aux problèmes de coupures d’électricité à Antananarivo et ses environs qu’est la provocation de la pluie artificielle pour résoudre les problèmes de coupures d’électricité à Antananarivo et ses alentours. Selon les prévisions météorologiques, les conditions pour la provocation de la pluie artificielle sur le bassin versant d’Andekaleka et le barrage de Mantasoa, seront remplies ce mardi 08 décembre. L’objectif étant d’augmenter le débit de l’eau dans les barrages hydroélectriques de la JIRAMA. Face à l’absence de la pluviométrie, la JIRAMA est obligée de procéder à un effacement de 20MW, soit 8% de la consommation à la pointe du soir pour ce vendredi 04 décembre.Les quartiers à couper sont les suivants : Andravoahangy sy ny manodidina – Mahazo sy ny manodidina – Antanimora sy ny manodidina – Ankadimbahoaka sy ny manodidina – Sabotsy Namehana sy ny manodidina – Ivato sy ny manodidina – Ambohimanarina sy ny manodidina – Itaosy sy ny manodidina – 67Ha sy ny manodidina – Ambondrona sy ny manodidina – Compte-tenu de la baisse de consommation pendant le week-end, il n’est pas besoin de procéder à des effacements. La JIRAMA présente ses excuses aux clients qui vont subir ces coupures.