ANTANANARIVO SY NY MANODIDINA : Fikojakojana ireo tambazotra mitondra herinaratra – Entretiens des réseaux de distribution d’électricité

Fiantraikany: Fahatapahan’ny herinaratra amin’ireto toerana voalaza amin’ny sary ireto. Ny JIRAMA dia maneho sahady ny fialan-tsiny nohon’ny fanelingelenana aterak’izany ary mankasitraka ny mpanjifany amin’ny faharetana.

Impact: Coupures de l’alimentation en électricité dans les quartiers mentionnés en image.La JIRAMA avance ses excuses du désagrément engendré et remercie ses clients pour leur patience.