Antsirabe : Fandraisana ara-tekinika tobim-pamokaran-drano vaovao Ambatofinandrahana – Réception Technique de la station de traitement d’Eau à Ambatofinadrahana

Manohy hatrany ny famahana ny olan’ny famatsian-drano eto Andrenivohitra sy any amin’ny faritra ny JIRAMA araka izay voafaritra ao anatin’ny tondrozotra fanarenana ny orinasa. Notontosaina androany ny fandraisana ara-teknika ny tobim-pamokaran-drano vaovao ao AMBATOFINANDRAHANA, ANTSIRABE, izay notronin’ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Rano, ny Fidiovana ary Fanadiovana sy ny Talem-paritry ny JIRAMA Antsirabe. Hamokatra rano 700m3 isan’ora ity toby vaovao ao AMBATOFINANDRAHANA ity izay hamatsy indrindra ny faritra Atsimon’ANTSIRABE. Ny fampidiran-jiro sy fampitaovana io fotodrafitrasa vaovao io no dingan’ny asa hotanterahana.

La JIRAMA s’active dans la résolution des problèmes liés à l’alimentation en eau dans la capitale et dans les régions, comme indiqué dans sa feuille de route de redressement. La réception technique des ouvrages de la station de traitement d’eau à AMBATOFINANDRAHANA s’est tenue hier, en présence du Secrétaire général du ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène et de la Directrice Interrégionale de la JIRAMA ANTSIRABE. La nouvelle station d’AMBATOFINANDRAHANA est dotée d’une capacité de 700m3 par heure qui va alimenter, notamment la zone Sud d’ANTSIRABE. Le branchement en électricité et l’équipement des ouvrages seront les prochaines étapes des travaux.