ANTSIRABE- FANOLOANA « TRANSFORMATEURS » AMIN’NY FARITRA VITSIVITSY – REMPLACEMENT DES TRANSFORMATEURS DANS QUELQUES LOCALITÉS

Tanjona (Objectif): Fanatsaràna ny famatsiana herinaratra ( Améliorations de l’alimentation en électricité)

Zoma 04 Septambra 2020🕕06:00 – 🕓04:00 pm🕕06:00 – 🕖07:00/🕒03:00 pm – 🕓04:00 pm (Vendredi 04 Septembre 2020)

Fiantraikany (Impac): Fahatapahan’ny herinaratra amin’ireto toerana voalaza amin’ny sary ireto (Coupures de l’alimentation en électricité dans les quartiers mentionnés en image).