ANTSOHIHY : Misitraka herinaratra azo avy amin’ny fifanampian’ny masoandro sy ny solika – de l’énergie hybride solaire thermique

Maro ny tombotsoa azo amin’ny fidirana amin’ny fampiasana ny Angovo azo havaozina. Miditra tsikelikely amin’izany isika eto Madagasikara amin’ny alalan’ny fampitomboana isa sy fanapariahana ireo tobim-pamokarana herinaritra azo avy amin’izany Angovo izany. Ny sary eto ambany dia maneho amintsika ireo antontan’isa lehibe mamaritra ny fametrahana izany foto-drafitrasa izany tao ANTSOHIHY.

Nombreuses sont les avantages issues du basculement vers l’utilisation des Énergies renouvelables. Madagascar en avance progressivement par le biais de la multiplication et de la vulgarisation des installations des centrales fonctionnant à l’aide des énergies renouvelables. L’image ci-dessous montre les statistiques déterminants l’installation des infrastructures de ce genre à ANTSOHIHY.