EFA ️MIASA ILAY FANADIOVAN-DRANO AMIN’NY KAONTENERA ENY BEMASOANDRO — MISE EN SERVICE DE LA STATION DE TRAITEMENT CONTENEURISÉE À BEMASOANDRO

Hihatsara tsikelikely ny famatsiana eny Antanikatsaka- Bemasoandro- Ambanilalana ary ny cité Ambaniala. Mamokatra rano 100 m3  isan’ora ity kaontenera ity, izay vao ny voalohany ihany. Hapetraka tsy ho ela ny faharoa izay hamokatra 100m3 isan’ora ihany koa

An-dalam-panarahana ny tambazotra mpitsinjara rano ny JIRAMA mba hahitana ny fiantraikan’izany ary hahafahana manao ny fampifandanjana ny fitsinjarana raha toa ka ilaina.

Tsara ny manamarika fa ity toby fanadiovan-drano eny Bemasoandro ity no fahafito efa am-perinasa taorian’ny eny Tanjombato, Ankadindratombo, Mandikanamana, Sabotsy Namehana, Anosizato ary Ampirika. Mbola an-dalam-pametrahana azy kosa ny eny Ivato.

————————————————————————————–

Le raccordement sur réseau de l’Unité de Traitement d’eau Conteneurisée (UTC) à Bemasoandro est effectué.

L’approvisionnement pour Antanikatsaka- Bemasoandro- Ambanilalana et dans la cité Ambaniala va s’améliorer progressivement Cette première unité produit désormais 100m3 d’eau par heure. Une deuxième, dotée de la même capacité y sera bientôt installée

La JIRAMA est actuellement en plein suivi du réseau de distribution afin de voir les impacts et procéder aux éventuels équilibrages

À noter que celle de Bemasoandro est la septième UTC déjà mises en service suivant Tanjombato, Ankadindratombo, Mandikanamana, Sabotsy Namehana, Anosizato et Ampirika. Celle d’Ivato est en cpurs d’installation.