FAHATAPAHAN-JIRO – COUPURES D’ÉLECTRICITÉ : ANDRAHARO – AMBODIVONIKELY – ANOSIVAVAKA

Misy tsy fahatomombanana ny tambazotra mitondra herinaratra miainga eo ANDRAHARO ka mahatonga fahatapahan’ny famatsiana amin’ireo toerana ireo, amin’izao fotoana izao. Efa an-dalam-panarenana ny ekipa teknikan’ny JIRAMA ka rehefa vita izany dia hiverina amin’ny laoniny ny famatsiana herinaratra. Ny JIRAMA dia maneho ny fialan-tsiny nohon’ny fanelingelenana aterak’izany ary mankasitraka ny mpanjifany amin’ny faharetana.

Un déclenchement du réseau électrique en partance d’ANDRAHARO s’est produit, engendrant, actuellement des coupures de l’alimentation en électricité dans ces quartiers.L’équipe technique de la JIRAMA est en train de réparer le dommage, à l’issue duquel l’approvisionnement en électricité dans ces quartiers sera rétablit à la normale.La JIRAMA présente ses excuses du désagrément engendré et remercie ses clients pour leur patience.