Fahatapahan-jiro: Fantaro ireo antony sy ny tokony atao

Faritra maro eto Andrenivohitra sy ny manodidina no ahitana fahatapahan-jiro matetika. Misy amin’ireo antony ireo anefa no azo sorohina tsara.

Fanadihadiana mikasika ny fahatapahan-jiro

Maharay fitarainana maro ny JIRAMA, mikasika ny fahatapahan’ny herinaratra indrindra eto Antananarivo sy ny manodidina. Ankoatra ny fahanteran’ny fitaovana sasantsasany izay mitarika fahasimbana dia misy ihany koa ny fahatapahana nohon’ny antony hafa. Isan’izany ny halatra fitaovana samihafa, ny fisian’ireo hazo manakaiky ny tambazotra izay mikasika na mianjera amin’ny zotra MT na BT, ny filalaovan’ny ankizy papango vita amin’ny kitapo plastika sy kofehy, izay misaringotra amin’ny tarobian-jiro na bakoly ka mitarika « court-circuit » indrindra amin’ny tambazotra mitondra herinaratra mavesatra. Ity farany dia mety hitera-doza toy ny fahamaizan’ny zaza mihitsy.
Ny JIRAMA dia Manentana :
– Ny Ray aman-dreny sy ny tompon’andraikitra isam-pokontany mba hanara-maso ny filalaovana ity kilalao ity, indrindra amin’izao fotoanany izao.
– Ny tokan-trano hanaiky ny fandrantsanana ny hazo mikasika ny zotra mitondra herinaratra (elanelana 1 metatra sy sasany eo amin’ny zava-maniry sy ny zotra ».
– Ny tsy hanorenana akaikin’ireny tohan’ny herinaratra ireny.
– Ny tsy hampiasana fitaovana mampiasa herinaratra mavesatra mandritra ny ora be mpampiasa (6 ora hariva ka hatramin’ny 9 ora alina).
– Ny hampandrenesana ny JIRAMA ny trangana halatra herinaratra

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.