Famokarana herinaratra sy rano : mila hamafisina ny fiarovana ny tontolo iainana


Taorian’ny fambolen-kazo teny Behenjy notanterahin’ny fianakaviamben’ny JIRAMA sy ny orinasa mpiara-miombon’antoka MADO, ny asabotsy 20 febroary 2021, dia nisy ny fidinana ifotony ho fanarahamaso ny vokatra.

Zana-kazo miisa 4125 no novolena tamin’izany ka hita teny an-toerana fa maniry tsara sy matanjaka ny ankamaroan’izy ireo.

Izao no natao dia ho fiarovana ny sahan-drikan’Andromba izay misy ny tobim-pamokarana herinaratra mandeha amin’ny rano, mamokatra herinaratra 2 ka hatramin’ny 4 MW, izay hirotsaka amin’ny tambazotran’ny JIRAMA ary hamatsy tokan-trano maherin’ny 4000.

Tanjon’ny JIRAMA ny hamboly zana-kazo 35000 amin’ity taona ity, manodidina ny faritr’ireo renirano mamatsy ny famokarana herinaratra sy rano.

Hampitomboana miandalana ny famokarana herinaratra avy amin’ny angovo azo havaozina ary hamafisina manaraka izany ny fiarovana ny sahan-driaka sy ny famerenana ny ala.