Fampahafantarana ny « Water Service Point by JIRAMA »

Ny « Water Service Point by JIRAMA » dia tolotra vaovao hahafahan’ny mponina amin’ny Fokontany 31 eto Antananarivo miampy ny any Toamasina misitraka rano fisotro sy toeram-panasana tanana. Tolotra entin’ny JIRAMA ihany koa hanamaivanana ny olan’ny famatsian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina.

« Ny fametrahana ny « Water Service Point by JIRAMA » dia isan’ny paikady anatsarana ny tolotra omen’ny orinasa ny mpanjifany. Amin’ny alalany no anomezan’ny JIRAMA antoka ny famatsiana rano fisotro madio ary mampivelatra miandalana ihany koa ireo tolotra vaovao omeny ny mpanjifany manodidina ny rano », hoy ny tale Jeneralin’ny JIRAMA, Vonjy Andriamanga.

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.