FANARENANA NY JIRAMA : MIVERINA AMIN’NY TEKNISIAN’NY JIRAMA NY FANAMBOARANA « POTEAU BÉTON » – REDRESSEMENT DE LA JIRAMA : LES TECHNICIENS DE LA JIRAMA REPRENNENT LA CONFECTION DES POTEAUX EN BÉTON EPIGAULIER

Miverina amin’ny teknisian’ny JIRAMA ny fanamboarana andrin-jiro vita amin’ny rafibatomikarana na « béton » manombok’ izao, raha toa ka orinasa tsy miankina no nisahana izany, nandritra ny fotoana vitsy. Mpiasa miisa 13 no manodina indray ity ozinina fanamboarana andrin-jiro vita amin’ny rafibatomikarana ity, etsy MANDROSEZA. Tanjon’izy ireo ny hahavita andrin-jiro 8 ka hatramin’ny 10 isan’andro. Hanafaingana ny fanatanterahana ny asa fampidiran-jiro ny fisokafan’ny ozinina mpanamboatra andrin-jiro izao indray.

Les techniciens de la JIRAMA reprennent, depuis ce jour, la confection des poteaux en béton épigaulier, si celle-ci a été confiée à des entreprises privées pendant un certain temps. Treize (13) agents assurent le fonctionnement de cette usine à MANDROSEZA. Ils ambitionnent de confectionner 8 à 10 supports par jour. Cette réouverture de l’usine facilitera la réalisation des branchements.