Fanarenana ny JIRAMA: Nahazo Vondrom-pihary herinaratra vaovao miisa roa (02) ny JIRAMA Antsahavola – Redressement de la JIRAMA: deux (02) nouveaux groupes électrogènes pour la JIRAMA Antsahavola

Tafiditra ao anatin’ny paikady fanarenana ny orinasa JIRAMA ny fanatsaràna ny kalitaon’ny famatsiana herinaratra manerana ny Nosy, amin’ny alalan’ny fanapariahana vondrom-pihary herinaratra. Isan’ireo toerana nisitraka izany ny ao ANTSALOVA, izay nahazo vondrom-pihary herinaratra vaovao miisa roa manana tanjaka 88kW sy 52 kW. Azo antoka ny tsy hisian’ny olan’ny fahatapahan-jiro any an-toerana rehefa hiodina ireto vondrom-pihary herinaratra vaovao ireto satria 40 kW ka hatramin’ny 88kW ny filàna herinaratra any an-toerana mandritra ny ora be mpampiasa.

L’amélioration de la qualité de la fourniture d’énergie figure parmi les stratégies de redressement de la JIRAMA, à travers le déploiement des groupes électrogènes. Le secteur de la JIRAMA ANTSALOVA vient de bénéficier de deux groupes électrogènes, dotés d’une puissance, respective de 88kW et 52KW. La mise en service de ces deux générateurs mettra ANTSALOVA à l’abri des problèmes liés à la production d’électricité étant donné que les pointes locales varient de 40kW à 88kW39.