Fanarenana ny orinasa JIRAMA : Fampidiran-jiro 12 000 ho vitaina Hatramin’ny faran’ity taona ity – Redressement de la JIRAMA : 12 000 branchements à réaliser jusqu’à la fin de cette année

Mandroso ny asa fampidiran-jiro ataon’ny JIRAMA. Efa tonga ao Ambohimanambola ny kaontera vaovao hanatanterahana izany.Tanjon’ny JIRAMA ny hahavita fampidiran-jiro 12000 hatramin’ny faran’ity taona ity.Manamora izany ny fanokafana indray ny ozin’ny JIRAMA mpanao andrin-jiro vita amin’ny rafibatomikarana na « béton » etsy Mandroseza, nanomboka tamin’ity herinandro ity. Araho ny horonantsary.

La réalisation des travaux de branchement par la JIRAMA avance.Les compteurs sont déjà arrivés à Ambohimanambola.L’objectif de la JIRAMA est de réaliser 12000 branchements jusqu’à la fin de cette année. La réouverture de l’usine de la JIRAMA pour la confection des poteaux en béton, à Mandroseza, facilitera.