Fepetra vonjimaika hamatsiana rano ireo faritra tapaka

Mbola am-perinasa manarina ireo fahasimbana amin’ny fantsona lehibe eny Nanisana ny JIRAMA, amin’izao fotoana izao.Eo am-piandrasana izany dia nandray fepetra vonjimaika ny orinasa, amin’ny alalan’ny fampiasana « citerne mobile » hahafahana mitety ireo faritra tapaka rano.Efa misy fiaraha-miasa amin’ny fokontany amin’ny alalan’ny fanangonana ireo fitaovam-pitaterana rano amin’ny toerana malalaka hahafahana mizara rano maimaim-poana ho an’ny mponina mandra-piverin’ny famatsiana amin’ny laoniny.

Mesures d’urgences pour le ravitaillement des quartiers privés d’eau

La JIRAMA est toujours en plein travaux de réparation des fuites sur conduite à Nanisana.En attendant, la JIRAMA a prit des mesures d’urgence par le déploiement de citerne mobile afin d’approvisionner en eau les quartiers coupés.Une collaboration avec les Chefs Fokontany à été établie, regroupant les récipients sur un point afin de faciliter la distribution gratuite de l’eau à la population jusqu’à ce que l’alimentation soit rétablit à la normale.