FIFEHEZANA NY FAHAVEREZAN-DRANO SY NY FATIANTOKA – MAITRISE DE LA DÉPERDITION D’EAU ET LES PERTES ENGENDRÉES

Toerana: ANDOHALO – AMBOHIJATOVO AMBONY Taorian’AMBOHIJATOVO , BEHORIRIKA, ANKORONDRANO, AMBODIVONA, MANDIALAZA, AMPASAMPITO, AMBANIDIA dia nanomboka androany ny asa fifehezana ny fahaverezan’ny rano na ny « Sectorisation des réseaux Eau » eny ANDOHALO sy AMBOHIJATOVO AMBONY.Tanjona ny hifehezana ny fahaverezan’ny rano be loatra mba hahafahana manao fitsinjarana ara-drariny amin’ireo faritra sahirana amin’ny fahazoana izany.Misy ny fametrahana kaontera hahafahana mandrefy izany fahaverezan’ny rano izany ka miisa 19 ireo kaontera hapetraka eto Antananarivo ka valo no efa voapetraka hatramin’ny voalohan’ny taona 2020.

Mitaky fanapahana ny famatsian-drano amin’ireo faritra manodidina an’ ANDOHALO sy AMBOHIJATOVO AMBONY ny fanatanterahana ny asa ny tapak’andron’ny Alakamisy 03 Septambra izao. Ny JIRAMA dia maneho sahady ny fialan-tsiny nohon’ny fanelingelenana ary mankasitraka ny faharetan’ny mpanjifany.

L’objectif est de maitriser la perte en eau afin de pouvoir arriver à une distribution équitable dans les quartiers en souffrance. Les travaux consistent à l’installation d’un compteur qui permettra d’évaluer les pertes en eau. 8 sur les 19 compteurs prévus sont déjà installés à Antananarivo.L’intervention nécessite la suspension de l’alimentation en eau dans les quartiers environnants ANDOHALO et AMBOHIJATOVO AMBONY, durant la demi-journée de ce Jeudi 03 Septembre. La JIRAMA avance ses excuses du désagrément engendré et remercie la patience de ses clients.