FOTODRAFITRASA FAMOKARAN-DRANO HO AN’I FIANARANTSOA — INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE POUR FIANARANTSOA

Vita ny 100 isan-jaton’ny asa vaventy fanorenana toby famokaran-drano vaovao ao Fianarantsoa, izay fiaraha-miasa eo amin’ny orinasantsika  #JIRAMA sy ny Ministeran’ny Rano, Fidiovana ary ny Fanadiovana

Hiroso amin’ny fampitaovana ity toby ity ny orinasa Tompon’andraikitra

Hamokatra rano 3400 m3 isan’andro ary hamaha tanteraka ny olan’ny tsy fahampian-drano ao Fianarantsoa ity fotodrafitrasa ity satria tombanana ho 12000m3 isan’andro ny filàn’ny mponina any an-toerana nefa 9000m3 isan’andro ny rano vokarina hatreto

Ao anatin’ny enim-bolana voalohan’ny taona 2022 no kasaina hamokatra voalohany ity toby famokaran-drano vaovao ity

#EauPourTous

#AlefaJirama

#MEAH


Les travaux de génie civile de la nouvelle station de traitement d’eau à Fianarantsoa sont entièrement achevés. Il s’agit du fruit de la collaboration entre la #JIRAMA et le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène

La société en charge des travaux va procéder aux équipements de cette nouvelle infrastructure

Dotée d’une capacité de production de 3400m3/j, cette station permettra de résoudre les problèmes liés à l’alimentation en eau dans cette région car le besoin de la population y est évalué à 12000m3/j alors que la production actuelle est de 9000m3/j

Elle est prévue être opérationnelle dans le courant du premier semestre de 2022

#EauPourTous

#AlefaJirama #MEAH