Hahazo vondrom-pihary herinaratra ihany koa i TSARATANÀNA – La ville de TSARATANÀNA dotée d’un groupe électrogène

Mitohy ny asa fanarenana ny orinasa JIRAMA ka tafiditra ao anatin’izany ny famahana ny olan’ny fahatapahan-jiro any amin’ny faritra, amin’ny alalan’ny fanapariahana vondrom-pihary herinaratra. Taorian’ANTSALOVA dia i TSARATANÀNA indray no hahazo vondrom-pihary herinaratra avy amin’ny JIRAMA, izay manana tanjaka 200kW. Marihina fa 123kW ny herinaratra vokarina ao TSARATANÀNA amin’izao fotoana izao nefa mahatratra 166kW ny filàna any an-toerana amin’ny ora be mpampiasa. Tsy ho ela arak’izany dia hivaha ny olan’ny fahatapahan-jiro any TSARATANÀNA.

Le redressement de la JIRAMA continue. La résolution des problèmes de coupures, à travers le déploiement des groupes électrogènes, est une des actions entreprises dans ce sens. Suivant ANTSALOVA, la ville de TSARATANÀNA vient d’être dotée d’un groupe électrogène d’une puissance de 200kW. Actuellement, cette ville ne produit que 123kW pour une pointe maximale de 166kW. Les coupures fréquentes de l’électricité à TSARATANÀNA sera ainsi, bientôt résolues.