Hazavàna an-dalam-be ho an’i RANOHIRA – Des éclairages publics pour RANOHIRA

Isan’ireo Veliranon’ny Filoham-pirenena ny fampisitrahana herinaratra sy rano ho an’ny rehetra ka miantoka ny fanatanterahana izany ny JIRAMA sy ny Ministeran’ny Angovo ary ny Akoranafo. Nahazo ny anjara-hazavàny ihany koa ny tanànan’i RANOHIRA, omaly, amin’ny alalan’ireo jiro LED COBRA. Ny Minisitry ny Angovo sy ny Akoranafo, Christian Ramarolahy no nitarika ny delegasiona nametaka izany tany an-toerana. Tanan-dehibe dimampolo no hisitraka hazavàna an-dalam-be hatramin’ny faran’ity taona ity. Tanjona ny hanamafisana ny ady atao amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy ny hanatsaràna ny endriky ny tanàna.

« L’Eau et l’Electricité pour tous » est un des Velirano du Président de la République. La JIRAMA et le Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures veillent à sa mise en oeuvre. La ville de RANOHIRA vient d’être équipées d’éclairages publics de type LED COBRA. Christian Ramarolahy, Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures a conduit la délégation sur place pour l’installation de ces équipements lumineux. 50 chefs-lieux de district en seront équipés d’ici la fin de l’année. L’action vise à renforcer la lutte contre l’insécurité et également à embellir les villes.