HAZAVÀNA AN-DALAM-BE: Manolo-tanana ny JIRAMA sy ny Ministeran’ny angovo ary ny akoranafo ny orinasa Jovena – ÉCLAIRAGES PUBLICS: Jovena soutien la JIRAMA et le Ministère de l’Énergie et des Hydrocarbures

Mandroso ny fanatanterahana ny hetsika « 1 jour 1 ville : caravanes de la lumière », izay tafiditra ao anatin’ny paikady fanarenana ny orinasa JIRAMA, mifandraika ihany koa amin’ny Veliranon’ny Filoham-pirenena mahakasika ny fampisitrahana « Herinaratra sy Rano ho an’ny rehetra ». Manolo-tanana ny JIRAMA sy ny ministeran’ny Angovo ary ny Akoranafo ny orinasa mpiara-miombon’antoka JOVENA amin’ny alalan’ny famatsiana ireo jiro COBRAS sy ny fanomezana ireo saina manamarika izany ihany koa. Tanan-dehibe miisa 50 ao anatin’ny Direksiona Iraisam-paritry ny JIRAMA miisa enina no hisitraka ny hetsika hatramin’ny faran’ny taona 2020. Tanjona ny hanazavàna tanan-dehibe iray isan’andro farafahakeliny.Tanjona ankapoben’izao hetsika izao ihany koa ny hanamafisana ny ady atao amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy ny hanatsaràna ny endriky ny tanan-dehibe rehetra manerana an’i Madagasikara.

La mise en œuvre de l’action « 1 jour 1 ville : caravanes de la lumière » avance. Celle-ci figure parmi les stratégies de redressement de la JIRAMA et coïncide avec le Velirano du Président de la République qu’est de « Fournir à tous de l’Électricité et Eau ». La société partenaire JOVENA soutient la JIRAMA et le ministère de l’Énergie et des Hydrocarbures par la fourniture des lampes LED COBRAS et la dotation des fanions à poser en même temps que les lampes 50 sites issus des six Directions interrégionales de la JIRAMA sont les cibles de cette campagne. La vision est d’équiper, au moins, une ville par jour d’éclairage public COBRAS jusqu’à la fin de cette année. L’objectif dans la concrétisation de cette action est également de renforcer la lutte contre l’insécurité et embellir les images des grandes villes.