Hazavàna ho an’ny renivohim-paritany rehetra – De la lumière pour tous les Chefs-lieux de provinces

Mitohy manerana ny renivohim-paritany ny fametrahana ireo jiro eny an-dalam-be, izay fiaraha-miasan’ny JIRAMA sy ny kaominina ambonivohitra voakasika. Taorian’Antananarivo, Antsirabe, Ambositra, Ambatondrazaka ary ny Nosy Sainte-Marie dia ny renivohitry ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo indray no misitraka izany tamin’ny alalan’ny fametrahana ireo jiro eny an-dalam-be COBRA. « Toamasina mazava » no tanjona hoy ny Tale Jeneralin’ny JIRAMA, Vonjy Andriamanga, nandritry ny fandalovany tao Toamasina, ny herinandro lasa teo. Hitohy arak’izany ny fametrahana ireo hazavana manerana ny tanànan’i Toamasina sy ireo renivohim-paritany rehetra.

L’installation des éclairages publics dans tous les chefs-lieux de province se poursuit. Il s’agit de la collaboration entre la JIRAMA et les communes urbaines concernées. Suivant Antananarivo, Antsirabe, Ambositra, Ambatondrazaka et l’île Sainte-Marie ce sont les capitales des régions Atsinanana et Analanjirofo qui bénéficient des éclairages publics COBRA. « Toamasina mazava » est l’objectif annoncé par le Directeur Général de la JIRAMA, Vonjy Andriamanga durant son passage à Toamasina, la semaine dernière. L’installation des éclairages publics dans toute la ville de Toamasina et les Chefs-lieux de régions va ainsi continuer.