Hisitraka herinaratra azo avy amin’ny masoandro ny eto Antananarivo – Antananarivo va bénéficier de l’énergie solaire

Dingana lehibe ao anatin’ny fanarenana ny JIRAMA ny firosoana amin’ny fampiasana Angovo azo havaozina. Notanterahina ny 03 novambra 2020 ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny JIRAMA sy ny orinasa Alemana Oursun Green Power. Hametrahana tobim-pamokarana herinaratra azo avy amin’ny masoandro miisa telo (3), manana tanjaka mitotaly 11 MW eto Antananarivo.Hiavaka ny tetikasa satria hampiasa ny teknolojia « Rooftop », izany hoe eny ambony tafotrano no hametrahana ireo takelaka famokarana herinaratra avy amin’ny masoandro. Tanjon’ny JIRAMA ny hanatsara ny kalitaon’ny herinaratra vatsiany sy hampidina ny masonkarenan’ny famokarana. Afaka roa ambinifolo volana dia hamokatra ireo tobim-pamokarana herinaratra azo avy amin’ny masoandro ireo, izay hanampy ny famatsiana an’Antananarivo ary hipàka amin’ny Tambazotra Iraisan’Antananarivo.

Le basculement vers l’utilisation des Énergies renouvelables est une étape cruciale dans le redressement de la JIRAMA. Une signature de convention entre la JIRAMA et la société Allemande Oursun Green Power s’est tenue, le 03/11/2020. Trois centrales solaires, d’une puissance totale de 11MW seront installées à Antananarivo. Le projet se démarque de son utilisation de la « Rooftop » qui est l’installation des panneaux solaires sur les toits de bâtiments. La JIRAMA vise l’amélioration de la qualité de l’électricité à fournir et la réduction des coûts de revient dans la production. Les centrales solaires seront opérationnelles dans douze mois pour renforcer l’alimentation en électricité de la capitale et celle du Réseau Interconnecté d’Antananarivo (RIA).