Hoarenina ilay pylône eny Behitsy

Hiroso amin’ny fanarenana ilay pylône lehibe mitondra herinaratra mahery vaika nianjera teny Behitsy ny JIRAMA. Mba hitsinjovana ny andavanandro fiasana dia in-telo Alahady 08 – 15 ary 22 martsa no hanatanterahana ny asa, eo anelanelan’ny amin’ny 8 ora maraina ka hatramin’ny 04 ora hariva. Ho tapaka araka izany ny herinaratra amin’ireto toerana manaraka ireto mandritra ireo Alahady telo ireo.

La JIRAMA va procéder au montage du pylône de haute tension qui s’est écroulé à Behitsy. Afin de préserver les jours ouvrables, les travaux seront effectués pendant trois dimanches, à savoir ce 08 – 15 et 22 mars, entre 8h00 et 16h00. L’alimentation en électricité sera suspendue dans les quartiers suivants durant ces trois dimanches :

• 20KV TNNO :
Belanitra -Ambohibary -Anosiarivo -Ambohimanga -Amboanjobe -Ambodifahitra -Ambohidrabiby -Ambatomanjaka -Ampahidralambo -Talatavolonondry -Avaratsena-Ambolo -Ankorombe -Ambohitrolomahitsy -Ambohimanarivo -Ambohibao -Ambatovinkina -Andraiampamaky -Antsahalalina -Atsimotsena -Ifalimanjaka -Ambohitsoa -Mangarivotra -Ambodivondroa -Ambohibary -Ambatomena -Ambohitseheno -Ankafotra -Ambohitrakatso -Ambiatibe -Ambohitsaratany-Ankazondandy -Ambohimarina -Ambatolampitsimahafotsy -ASECNA -Ambohidava -Merimandroso -Alatsinainy -Ankosy- Ambatoaranana -Anjomakely -Fiakarana -Croc Farme -Ambatomena -Ambohitsimeloka -Anjakahidro -Anjazafohy-Ambohitsiroa-Ambatolaona -Ambatomena -Alakamisy- Anosiala -Mandrosoa -Ambohipiara -GOLF -Andakana -LFL – Imerinavaratra -Tsimahandry -Ankatsaka -Antanantanana -Manjakazafy -Ampasonomby -Mahitsy -Antanetibe -Andranovaky -Sericulture -Bevomanga -Ambohimilemaka -Ampanotokana -Antsevabe -Andranovelona -Eau Vive STAR – Hopitaly -Monastera -Antanetibe -Mahazaza

• 20KV TNT2
Androhibe -Andrianalefy -Ambodivoanjo -Soavimasoandro Mahatony -Lotissement Bonnet -Alarobia Amboniloha -Ampetsapetsa -Manjakaray -Marais masay -Ivandry -Ambohijatovo

• 20KV TNT3
Antanandrano -Ambohitrarahaba -Andalanomby -Andrononobe -Analamahitsy -Cité Analamahitsy -Ambodimanga -Andranobevava -Amboditsiry -Ambatomainty -Anjanahary.