« HYBRIDATION » : Manamafy sy manatsara ny tolotra omena ny mpanjifa ny jirama – La jirama renforce et améliore le service offert à ses clients

Tetikasa tafiditra anatin’ny fanarenana ny JIRAMA ny fametrahana tobim-pamokarana herinaratra azo avy amin’ny fifanampian’ny angovo azo avaozina sy ny fampiasana solika. Tombony amin’ny fampiasana izany ny fihenan’ny masonkarenan’ny famokarana herinaratra satria ny masoandro no hamokatra sy hamatsy ny antoandro ary ny solika kosa ny alinaNotokanan’ny Delegasiona notarihin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, androany ny tobim-pamokarana herinaratra azo avy amin’ny fifanampian’ny masoandro sy ny solika ao BEKITROBAKA ANTSOHIHYAnkoatra ny faritra SOFIA dia hisitraka izany ihany koa ny tanàna maro hafa toa an’i MANANARA, AMBILOBE, MAROVOAY, NOSY-BE ary SAINTE-MARIE.

L’installation des centrales hybrides solaire-thermique figure parmi les projets de redressement de la JIRAMA L‘hybridation a l‘avantage de réduire le coût de la production d’énergie étant donné que le solaire assurera la production et l’alimentation le jour tandis que le thermique assurera la production la nuit. Une délégation conduite par Andry Rajoelina, Président de la République a inauguré, ce jour, la centrale hybride de BEKITROBAKA, ANTSOHIHY En plus des villes de la région SOFIA, d’autres localités en bénéficieront également cette année comme MANANARA, AMBILOBE, MAROVOAY, NOSY-BE et SAINTE-MARIE.