ITAOSY : Miara-mijery ny vahaolan’ny famatsian-drano ny Jirama sy ny kaominina – ITAOSY : La Jirama et les communes marchent ensemble pour resoudre les problème d’alimentation en eau

Fivoriana nentina namoaka vahaolana no nanombohana ity asa entina hamahana ny olan’ny famatsian-drano amin’izao fanombohan’ny main-tany izao »Citerne » 10 m3 no hanampy ny famatsian-drano ao amin’ny kaominina AMBAVAHADITOKANA. Hanao ny asa hahafahana mampiakatra ny tosiky ny rano ao amin’ny toby mpampiaka-tosika AMBATONDRATRIMO, izay mamatsy ny faritr’Itaosy ihany koa ny JIRAMA mandra-pahavitan’ireo fotodrafitrasa ho vahaolana maharitra. Hitohy ny fihaonana amin’ireo ben’ny tanàna eny BEMASOANDRO – ANDRANONAHOATRA – AMBOHIDRAPETO- ANKADIMANGA – FIOMBONANA.Ny Alatsinainy 05 oktobra izao kosa ny an’ny faritra Atsimon’ANTANANARIVO izay hatomboka amin’ANDOHARANOFOTSY.

Une réunion décisive a marqué le coup d’envoi des interventions en vue de résoudre les problèmes liés à l’alimentation en eau en ce début de la période d’etiage Un citerne de 10m3 va renforcer l’alimentation en eau dans la commune rurale d’AMBAVAHADITOKANA. Des travaux sont également en vue pour renforcer la pression d’eau dans le surpresseur d’AMBATONDRATRIMO qui alimente ITAOSY, en attendant la mise en œuvre des solutions pérennes. Les rencontres avec les maires vont se poursuivre demain avec ceux de BEMASOANDRO – ANDRANONAHOATRA – AMBOHIDRAPETO- ANKADIMANGA – FIOMBONANACe sera ce lundi 05 octobre pour la zone Sud d’ANTANANARIVO en commençant par ANDOHARANOFOTSY.

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.