JIRAMA 45 TAONA : Omena sehatra ny fampiasana ny nomerika – JIRAMA 45 ANS : Place à la digitalisation

Tontosa teny amin’ny « Canal Olympia » Andohatapenaka ny fampahafantarana ireo tetikasa fanarenana ny orinasa JIRAMA, indrindra fa ireo izay miompana amin’ny fampiasana ny teknolojia vaovao sy ny Nomerika. Io fotoana io no nentina namelabelarana ny paikadim-panarenana ny orinasa JIRAMA ka hita tao anatin’izany ireo sehatr’asa telo lehibe hanatanterahana izany dia ny famokarana jiro sy rano, ny fifandraisana amin’ny mpanjifa ary ny ara-bola. Nifandimby nandray anjara fitenenana ireo tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny orinasa, ireo mpikambana ao amin’ny governemanta izay Ministera misahana ny jiro sy ny rano ary ny Soloten’Andriamatoa Filoham-pirenena. Nisongadina tao anatin’ireo lahateny nifandimby ny finiavana sy fahavononan’ny fitondram-panjakana sy ireo mpisehatra amin’ny fanarenana ny JIRAMA. Teo ihany koa ny fanasongadinana ireo Tetikasa sy asa rehetra izay entina hanatsaràna ny famatsiana jiro sy rano. Farany, ny JIRAMA dia efa miroso amin’ny fanatsarana sy fanamafisana ny fifandraisana amin’ny mpanjifa.

La présentation des projets de redressement de la JIRAMA, utilisant la Nouvelle technologie digitale, s’est déroulée au Canal Olympia, sur la route digue à Andohatapenaka.C’était l’occasion pour présenter les trois axes stratégiques de redressement de la société, à savoir: l’amélioration des alimentations en Électricité et Eau, la relation-clientèle et le redressement financier. Les leaders au sein de la JIRAMA se sont succédés à prendre la parole ainsi que les membres du Gouvernement dont les Ministres de tutelle de la société et le Secrétaire général de la Présidence de la République, représentant le Président. La volonté et l’intention du gouvernement et de tous les acteurs pour le redressement de la JIRAMA ont été soulignées dans les discours successifs, tout comme les projets d’amélioration de l’alimentation en électricité et eau 🔚Enfin, la JIRAMA est déjà à pied d’oeuvre pour l’amélioration et le renforcement de sa relation avec les clients.