JIRAMA 45 TAONA: Tohana ho an’ny Hopitaly Ambohimiandra – JIRAMA 45 ans: Appui à l’hôpital d’Ambohimiandra

Mitohy ny hetsika fankalazana ny faha 45 taonan’ny orinasa JIRAMA manerana ny nosy. Asa sosialy ho fanohanana ny hopitalin’ny reny sy ny zaza etsy Ambohimiandra no nosafidian’ny Direksiona Iraisam-paritry ny JIRAMA eto Antananarivo androany Sabotsy 14 novambra 2020. Kojakoja fanadiovana toy ny kifafa, miampy kidoro fandriana, « gel désinfectant » ary vokatra fampiasa amin’ny fiainana andavanandro no natolotry ny JIRAMA, izay notarihin’ny Tale Jeneraliny Vonjy Andriamanga. Tanjona amin’ny fanatanterahana izao hetsika izao ny mba handraisan’ny orinasa JIRAMA anjara amin’ny asa sosialy, ankoatra ny famokarana, fitaterana ary fitsinjaràna jiro sy rano izay sahaniny.

Les actions de célébration du 45ème anniversaire de la JIRAMA se poursuivent sur tout le territoire. La Direction Interrégionale de la JIRAMA Antananarivo a opté pour les aides sociales de l’hôpital mère-enfant Ambohimiandra pour marquer la célébration, ce Samedi 14 novembre 2020. Des outils de nettoyage tels que des balais, puis des matelas, du gel désinfectant et des Produits de Premières Nécessités (PPN) ont été remis par la JIRAMA, sous la houlette de son Directeur Général Vonjy Andriamanga. À travers cette action, la JIRAMA contribue aux aides sociales en plus de sa mission qui est de produire, transporter et distribuer de l’électricité.