JIRAMA-Orange Money: Amoraina ny andavanandron’ny mpanjifa – JIRAMA-Orange Money: Faciliter le quotidien des clients

Manatsara hatrany ny fifandraisana amin’ny mpanjifa ny JIRAMA, amin’ny alalan’ny fanitarana ny sehatra fandoavam-bola. Nosoniavin’ny Tale Jeneraly Vonjy Andriamanga sy ny Filohan’ny Filan-kevim-mpitantan’ny Orange Money Madagasikara Michel Degland, ny fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny roa tonta. Tolotra efatra no hiompanan’ny fifanaraham-piaraha-miasa:

1- Fandoavana faktiora amin’ny alalan’ny Orange Money, izay hahazoan’ny mpanjifa fanamarinana avy hatrany.

2- Fandoavana faktiora eny amin’ny botika Orange

3- Ny fahafahan’ireo mpanjifa mampiasa ny kaontera « prépayé » mividy fahana amin’ny finday na eny amin’ny botika Orange

4-Fahafahan’ny mpanjifa manao ny « Auto-relevé ».

Tanjon’ny JIRAMA amin’ny fanatsarana ny tolotra omeny ny mpanjifa ny hanenana ny filaharam-be eny amin’ny Masoivoho, ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa amin’ny sehatry ny fandraisana, fanamoràna ny fahazoan’ny mpanjifa vaovao, fanatsaràna ny serasera ivelany, fanafainganana ny fandraisana an-tanana ny filàna na ny fitarainan’ny mpanjifa, fangaraharana, fahaiza-manao ary matianina amin’ny fomba fiasa.

La JIRAMA améliore davantage sa relation-clientèle à travers la diversification des moyens de paiement. Vonjy Andriamanga, Directeur Général de la JIRAMA et Michel Degland, Président du Conseil d’Administration d’Orange Money Madagascar ont signé, une convention de partenariat. Celle-ci est composée de quatre offres:

1- Paiement des factures via Orange Money, accompagné d’un reçu de paiement

2- Possibilité de paiement des factures dans les boutiques Orange

3- Achat de crédit auprès des boutiques Orange pour les clients prépayés

4- Possibilité de faire l’auto-relevé.

L’objectif de la JIRAMA dans l’amélioration de sa relation-clientèle est de réduire significativement la longue file d’attente dans les agences, de présenter un accueil satisfaisant aux clients, donner plus d’accessibilité des informations aux clients, amélioration de la communication externe, traitement rapide des besoins et des doléances de clients, transparence, performance et professionnalisme à travers la mise en place d’un standard de service.

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.