JIRAMA – TRG INTERNATIONAL : MANDROSO NY ASA FANOLOANA FANTSONA TRANAINY SY MANARY RANO – JIRAMA – TRG INTERNATIONAL : LE REMPLACEMENT DES CONDUITES VÉTUSTES ET FUYARDES AVANCE

Toerana : ANJANAHARY IIO

Faharetan’ny asa : 25 Aogositra – 19 Septambra 2020

Tanjona : Fanatsaràna ny famatsian-drano

Mandroso ny asa fanoloana fantsona tranainy sy manary rano eny Anjanahary IIO, izay fiaraha-miasan’ny JIRAMA sy ny orinasa Afrika Tatsimo TRG International. Fantsona mirefy 460 m no efa voasolo hatramin’ny nanombohan’ny asa ary fitarihan-drano miisa 67 no efa voafindra amin’io fantsona vaovao io. Mbola hitohy hatramin’ny 19 Septambra ny asa eny an-toerana, izay miteraka fikorontanan’ny famatsian-drano. Tanjon’ny tetikasa ny hanolo fantsona tranainy sy manary rano mirefy 90 km eto Antananarivo ka ny 10 km no tanterahina amin’izao dingana voalohany izao, izay natomboka teny ILANIVATO – ANDRONDRAKELY ary SOAVIMASOANDRO. Ny JIRAMA dia mamerina ny fialan-tsiny nohon’ny fanelingelenana aterak’izany ary mankasitraka ny mpanjifany amin’ny faharetana.

Quartier: ANJANAHARY IIO

Durée du chantier : 25 Août au 19 Septembre 2020

Objectif : Améliorations de l’alimentation en eau.

Les travaux de remplacement des conduites vétustes et fuyardes dans le quartier d’Anjanahary IIO, collaboration entre la JIRAMA et la société Sud-africaine TRG International, avancent. 460 m de conduites sont remplacées depuis le début des interventions et 67 branchements sont mutés vers la nouvelle conduite. Les travaux, engendrant des perturbations de l’alimentation en eau à ANJANAHARY IIO, vont se poursuivre jusqu’au 19 Septembre. Le projet entend remplacer 90 km de conduites vétustes et fuyardes, à Antananarivo dont 10 km pour cette première phase ayant débuté à ILANIVATO puis ANDRONDRAKELY et à SOAVIMASOANDRO. La JIRAMA réitère ses excuses du désagrément engendré et remercie ses clients pour leur patience.