JIRAMA=45 taona, miaraka amin’ny mpanjifany – JIRAMA= 45 ème anniversaire avec ses clients

Mandraisa anjara amin’ny lalao Crispy 45, izay hahazoanao sandan’ny faktiora Iray tapitrisa ariary. Ireo mpanjifa manefa ny faktiorany amin’ny finday na ny Paositra Money na ny Messenger MyAccès, eo anelanelan’ny 17 oktobra ka hatramin’ny 17 novambra dia ho isan’ireo hosarihana avy hatrany.

Participez au jeu Tombola Crispy 45 qui va vous récompenser un million d’ariary d’Avoirs. Les clients qui paient leurs factures, par Mobile Money ou par Paositra Money ou via Messenger MyAccès, entre le 17 Octobre et le 17 Novembre feront parties d’office du tirage au sort.

Araho ny fanadihadiana ato amin’ny horonantsary