La JIRAMA et les associations des consommateurs main dans la main

Une rencontre de plus de 4 heures s’est déroulée le 14 juin entre les dirigeants de la JIRAMA : PCA, Directeur général et quelques directeurs et les associations défenseurs des droits des consommateurs (FIMZOMPAM-CONFEDERATION GARDUC- FIMPA-VOMZM-MCI- SCAE-PC)

Divers sujets ont été abordés, et débattus de manière franche : allant des projets de la JIRAMA en passant par le système de tarification jusqu’à la performance financière de la compagnie. La JIRAMA en a aussi profité pour répondre aux questions de ces défenseurs des consommateurs.

Les associations de protection des consommateurs jouent un rôle primordial en informant les consommateurs qui constituent le cœur des opérations de la JIRAMA. Une convention de partenariat a été alors signée entre la compagnie et ces dernières.

A l’issu de cet atelier et de nombreux précédemment tenus, des conventions de partenariats ont été signées entre la JIRAMA et les associations FIMPA-VOMZM-MCI- SCAE-PC. Des pour parler sont en cours avec les autres associations pour étoffer le partenariat.

JIRAMA SY NY FIKAMBANAN’NY MPANJIFA : MIARA-MIASA AKAIKY

Nisy ny fihaonana ny 14 jona teo amin’ireo tompon’andraikitry ny JIRAMA : PCA, DG, Directeur isan-tsokajiny sy ny fikambanana  mpiaro ny zon’ny mpanjifa (FIMZOMPAM-CONFEDERATION GARDUC- FIMPA-VOMZM-MCISCAE-PC)

Naharitra ora 4 be izao ny fihaonana ary noresahina sy nihadiana hevitra tamin’izany ny momba ireo tetik’asa, firafitry ny vidin’ny jiro sy rano ary ny toe-bolan’ny orinasa.Namaly ireo fanontaniana napetrak’ireto farany ihany koa moa ireo tomponan’andraikitra eo anivon’ny orinasa JIRAMA.

Nisy moa fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny orin’asa sy fikambanana 4 (FIMPA, VOMZM, MCI, SCAE-PC) ; ireo fikambanana hafa kosa dia mbola hifampidinika amin’ny orin’asa ny amin’ny ahafahana miara-miasa.

Ny mpanjifa tokoa no fototra sy ivon’ireo asan’ny JIRAMA ka napetraka noho izany ny fifanarahana amin’ny ho fiaraha-miasa akaiky eo amin’ny roa tonta .