Fampidiran-jiro 12 000 : Nahazo Fitaovana fanamboarana « Transformateur ny JIRAMA » – 12 000 branchements, la JIRAMA s’est dotée de nouveaux matériaux de fabrication d’un Transformateur

Nahazo fitaovana vaovao fanamboarana « Transformateur » ny JIRAMA. Hanafaingana ny fanatanterahana ireo fampidiran-jiro miisa 12 000 kasaina ho vitaina hatramin’ny faran’ity taona ity ny fahazoana io fitaovana io. Hanamora ihany koa ny fanaovana ny tetikasa fanatsarana ny famatsiana herinaratra amin’ireo faritra menan’ny fahatapahan-jiro na ilay tetikasa « Une semaine =Un quartier ». Miara-dalana amin’izany fitaovana vaovao izany ihany koa ny fahatongavan’ireo kamiao grue maherin’ny roapolo izay hanampy amin’ny fitaterana sy ny fametrahana ireo andrin’ny fampidiran-jiro. Manasa anao hanaraka ny horonantsary fanadihadiana

12 000 BRANCHEMENTS : LA JIRAMA S’EST DOTÉE DE NOUVEAUX MATÉRIAUX DE FABRICATION DE TRANSFORMATEUR

L’acquisition de ces outils permettra d’accélérer la réalisation des 12000 branchements en vue jusqu’à la fin de cette année.
Ils faciliteront également la mise en œuvre du projet « Une semaine=Un quartier » pour l’amélioration de l’alimentation en électricité dans les quartiers rouges écarlate en terme de coupures.
Ces nouveaux matériaux sont accompagnés de l’arrivée d’une vingtaine de camions grues qui servira au transport et à l’installation des supports de branchement.
Vous êtes invités à suivre le reportage .