Madio ny rano vokarin’ny Jirama

Manoloana ny filazana an-gazety, nivoaka androany 27 febroary 2020, izay milaza fa tsy azo sotroin’ny olombelona ny rano tsinjarainy, ny JIRAMA dia manohitra izany fanakorontanana saim-bahoaka izany ary manao izao fanambarana izao :

  1. Manome antoka ny rano vokariny sy tsinjarainy hoan’ny mpanjifa ny JIRAMA.
  2. Misy ny fangalana santionan’ny rano amin’ny toerana maromaro isan’andro (tobim-pamokaran-drano, tambazotra mpitsinjara rano, robinets any an-tokantrano ary paompin-dranon’ny daholobe).
  3. Manana laboratoara fanaovana fitiliana « physico-chimiques » ny JIRAMA ao Mandroseza ary miara-miasa akaiky amin’ny Institut Pasteur de Madagascar amin’ny fanaovana fitiliana « bactériologique ».
  4. Manaraka ny ambaratongam-panadiovana takian’ny fenitra iraisam-pirenena ny rano vokarin’ny JIRAMA manerana ny nosy ary manaja ireo fenitra napetraky ny OMS.

Tsara ny manamarika fa ny fangalana santionan-drano hanamarinana ny fahadiovany dia mitaky fanajana fepetra entitra ary tsy maintsy olona manam-pahaizana no manatanteraka azy, mba hisorohana ny fandotoana tsy nahy izany santionan-drano izany.

Antitranterina ny mpanjifa fa raha misy tranga fiatoan’ny famatsiana rano dia mety hiova ny endriky ny rano. Entanina ny rehetra handefa ny robinet mandritra ny minitra maromaro mialoha ny hampiasana ny rano.

Raha misy tranga mampiahiahy, ny JIRAMA dia miantso ny mpanjifa hampandre avy hatrany hahafahana manao ny fanamarinana rehetra.

Face à la publication d’un quotidien paru ce 27 février indiquant que l’eau distribuée par la JIRAMA est « non-potable à la consommation », la JIRAMA s’inscrit en faux sur ce genre d’affirmation portant atteinte à l’ordre public, et apporte les éclaircissements suivants :

  1. La JIRAMA garantit la potabilité de l’eau qu’elle produit et distribue aux consommateurs.
  2. Pour cela, un prélèvement d’échantillon est fait tous les jours dans différents points (stations de production, réseaux de distribution, robinets chez le client, bornes fontaine).
  3. La JIRAMA dispose d’un laboratoire dédié aux analyses physico-chimiques à Mandroseza. Par ailleurs, la compagnie travaille également avec l’Institut Pasteur de Madagascar pour l’analyse bactériologique.
  4. L’eau de la JIRAMA respecte le processus de traitement exigé par les normes internationales et suit, en particulier, les normes de l’OMS.

Nous insistons sur le fait que le prélèvement de l’eau afin d’en vérifier la potabilité doit être effectué dans le cadre d’une procédure stricte réalisée par des professionnels pour éviter par exemple, les contaminations involontaires de l’échantillon prélevé.
Nous rappelons aux consommateurs qu’en cas d’interruption de l’alimentation, l’eau peut présenter un trouble. La JIRAMA suggère de laisser couler le robinet pendant quelques minutes pour que l’eau retrouve son aspect normal.
En cas de doute, la JIRAMA invite ses abonnés à lui en faire part afin de pouvoir effectuer les vérifications nécessaires.

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.