Mandray Anjara Amin’ny Fanantaterahana ny Tetikasan’ny Filoha ny JIRAMA – La JIRAMA Participe à la mise en œuvre des Projets Présidentiels

Mitondra ny anjara birikiny amin’ny fanatanterahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena mikasika ny fanorenana tanàna vaovao ny JIRAMA. Nisy androany ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny tale Jeneraly Vonjy Andriamanga sy ny Minisitra lefitra misahana ny Tanàna vaovao sy ny Toeram-ponenana Zasy Angelo. Fifanaraham-piaraha-miasa izay miompana amin’ny fampidirana Jiro sy Rano ireo tanan-dehibe kasain’ny Fitondram-panjakana haorina.

La JIRAMA apporte sa contribution dans la mise en œuvre du projet Président, relatif à la construction des nouvelles villes. Une signature de convention s’est tenue, ce jour, entre Vonjy Andriamanga, DG de la JIRAMA et Angelo Zasy, Vice-Ministre chargé des Nouvelles villes et de l’Habitat. La convention stipule l’électrification et l’adduction d’eau dans ces nouvelles villes.