Mandroso ny asa eny Nanisana

An-dalam-pammaranana ny fametrahana tohana tsy hietsehan’ilay fantsona lehibe eny amin’ny kihon-dalana Nanisana, mampitohy ilay « Rocade-Est » ny ekipa teknikan’ny JIRAMA, amin’izao fotoana izao.Rehefa vita izany dia miroso amin’ny fampifandraisana ny fantsona mamatsy an’Ankerana. Aorian’izany dia hiverina amin’ny laoniny ny famatsian-drano amin’ireo toerana voakasiky ny fahatapahana..

Les travaux à Nanisana avancent

L’équipe technique de la JIRAMA est en train d’achever le buttage pour maintenir l’équilibre de la conduite mutée au rond point Nanisana, reliant la Rocade-Est.Le raccordement avec la conduite alimentant Ankerana va suivre.Après cela, l’alimentation en eau dans les quartiers touchés par les coupures sera rétablit à la normale..