Ravelomanantsoa Nirina: Vehivavy tokana mitana tobim-pamokarana herinaratra

Tafatafa nifanaovana tamin-dRavelomanantsoa Nirina, vehivavy tokana eto Madagasikara miandraikitra tobim-pamokarana herinaratry ny JIRAMA.

« Tsy ny lehilahy ihany no afaka mitàna andraikitra saro-pady. Mahavita azy ihany koa ny vehivavy », hoy Ravelomanantsoa Nirina, vehivavy tokana miandraikitra tobim-pamokarana herinaratry ny JIRAMA eto Madagasikara.

Ny taona 2008 no tafiditra tao amin’ny JIRAMA Fianarantsoa ity renim-pianakaviana ity, taorian’ny nahafahany fanadinana fifaninana. « Chef de Quart I » no andraikitra nosahaniny, izany hoe mandrindra ny fitsinjarana herinaratra amin’ireo tambazotra iraisana (Réseau Interconnecté) ao an-toerana.

Tsy mampanano-sarotra azy anefa izany noho izy havanana amin’ny sehatra « électrotechnique », nivoaka tao amin’ny Saint-François Xavier Ambatomena ny taona 1996. Rehefa main-tany vao mahatsapa fahasarotana amin’ny asany ity teknisian’ny JIRAMA Fianarantsoa ity satria tsy maintsy sahanina ny fahatapatapahan-jiro sy rano, nohon’ny fihenan’ny reniranon’i Namorona.

Mavitrika sy sahy ravehivavy. Noporofoiny izany tamin’ny fandraisany anjara tamin’ny fifaninana anatiny ihazonana ny toeran’ny « Chef de Quart II » ao amin’ny tobim-pamokarana herinaratr’i Fianarantsoa, ny taona 2012, ary tonga amin’izany toerana izany izy.

Reny, miasa andro sy alina

https://youtu.be/HQRGVkm6k6w

Izy izany no miandraikitra ny fibaikona ireo milina mpamokatra herinaratra ao Fianarantsoa ary mandray ny fanapahan-kevitra amin’ny fotoana ilàna izany, ohatra, tsy maintsy manapaka herinaratra.
42 taona ny vehivavy. Maty vady izy ary manan-janaka roa lahy, izay 17 sy 14 taona. Na eo aza ny asa mankadiry sahaniny dia tsy ataony ambanin-javatra ireo zanany. Hain’i Nirina hatrany ny mandamina ny fiainan-tokantranony :

« Isaky ny efatra andro aho no miasa alina ary efa zatra izany ny zanako, manohana ahy izy ireo amin’izany andraikitra sahaniko izany. Mialoha ny hamonjeko ny toeram-piasana dia efa tsara petrapetraka avokoa ny ao an-trano hovantanin’izy roa lahy », hoy ny fitantarany.

Mirehareha ny fananany reny « miavaka amin’ny reny rehetra » ny zanak’i Ravelomanantsoa Nirina. Miavaka tokoa amin’ny maha teknisiana azy ny fanamiana anaovany any amin’ny toeram-piasana izay itovizany amin’ireo lehilahy rehetra mitàna tobim-pamokarana herinaratry ny JIRAMA (combinaison, chaussures + casque de travail).

Mamporisika ny vehivavy Malagasy rehetra ity teknisian’ny JIRAMA ity, indrindra ny tanora hanana fahasahiana hiditra amin’ny sehatra teknika. Izy rahateo mahatsapa fa manana fahaiza-manao ny vehivavy raha eo amin’ny lafiny teknika, saingy mbola vitsy ny mpampiasa mametraka azy ireo amin’izany toerana izany.

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.