ROCADE NANISANA: MAMARANA NY ASA FAMINDRANA FANTSONA NY TEKNISIAN’NY JIRAMA – LES TECHNICIENS DE LA JIRAMA ACHÈVENT LA MUTATION DE LA CONDUITE

HAMAFISINA AMIN’NY « BÉTON » NY ARON’NY FANTSONA. An-dalam-pamaranana ny asa famindràna fantsona eny amin’ny kihon-dalana Nanisana « Rocade-Est » ny Teknisian’ny JIRAMA. Asa atao amin’izao fotoana izao ny fandrarahana rafibatomikarana (béton) ny aron’ilay fantsona nalalaka mba hisorohana ny fihetsiketsehany. Hidina arak’izany ny tosiky ny rano amin’ireto toerana ireto, izay vatsian’io fantsona io: ANKERANA ANKADINDRAMAMY – SOAMANANDRARINY- AMBATOBE- MASINANDRIANA – ANALAMAHITSY CITÉ – ANALAMAHITSY TANÀNA – ANDRANOBEVAVA- ANDRONONOBE – ANDAFIAVARATRA- AMBOHITRARAHABA- ANTANANDRANO – MANJAKA – AMBOHIPANJA- ANKADIKELY – ILAFY – ANTSAMPANDRANO- ANDRANOVELONA – AMBOHITRAINA – AMBODIVOANJO- ANDROHIBE- AMPETSAPETSA- IVANDRY – MAHATONY- ALAROBIA – AMBONILOHA – SOAVIMASOANDRO- AMORONA – AMBARAVARANKAZO- AMBOHIMAILALA. Rehefa vita ny asa dia hiverina, toy ny teo aloha mahazatra ny mpanjifa ny famatsian-drano amin’ireo toerana ireo.

Ny JIRAMA dia manantitra ny fialan-tsiny nohon’ny fanelingelenana aterak’izany ary mankasitraka ny faharetan’ny mpanjifany.

CONSOLIDATION DES JOINTS DÉBOÎTÉS AVEC DU BÉTON. La JIRAMA est en train d’achever la mutation de la conduite au rond-point Rocade-Est Nanisana.L’intervention consiste à consolider les joints avec du béton afin d’éviter leurs déboîtements. La pression d’eau va ainsi diminuer dans les quartiers suivants, qui sont alimentés par la conduite:ANKERANA ANKADINDRAMAMY – SOAMANANDRARINY- AMBATOBE- MASINANDRIANA – ANALAMAHITSY CITÉ – ANALAMAHITSY TANÀNA – ANDRANOBEVAVA- ANDRONONOBE – ANDAFIAVARATRA- AMBOHITRARAHABA- ANTANANDRANO – MANJAKA – AMBOHIPANJA- ANKADIKELY – ILAFY – ANTSAMPANDRANO- ANDRANOVELONA – AMBOHITRAINA – AMBODIVOANJO- ANDROHIBE- AMPETSAPETSA- IVANDRY – MAHATONY- ALAROBIA – AMBONILOHA – SOAVIMASOANDRO- AMORONA – AMBARAVARANKAZO- AMBOHIMAILALA.

Après les travaux, l’alimentation en eau dans ces quartiers reprendra le rythme auquel les clients sont habitués. La JIRAMA réitère ses excuses du désagrément engendré et remercie la patience de ses clients.