Sainte-Marie : handeha 24/24 ora ny tobim-pamokarana ary hampitomboina 1,940 MW ny vokatra – Sainte-Marie: Fonctionnement 24/24 h de la Centrale thermique et renforcement de la production d’électricité à 1,940 MW

Voafaritry ny tondrozotra fanarenana ny orinasa JIRAMA ny fanatsaràna sy ny fampitomboana ny famokarana herinaratra manerana ny Nosy. Vondrom-pihary herinaratra miisa telo, manana tanjaka 640 kW avy, no efa tonga ao amin’ny JIRAMA any SAINTE-MARIE. Azo antoka ny hivahan’ny olan’ny famatsiana herinaratra any an-toerana raha toa ka voatery mampiasa vondrom-pihary herinaratra manokana ireo hotely lehibe teo aloha, eo anelanelan’ny amin’ny 04 ora folakandro ka hatramin’ny 10 ora alina. Hihodina 24 ora amin’ny 24 ora manomboka izao ny tobim-pamokarana herinaratra any an-toerana ary hahatratra 1,940 MW ny vokatra raha toa ka 1,200 MW ny filàna mandritra ny ora be mpampiasa herinaratra.

L’amélioration et le renforcement de la production d’électricité sur le territoire national est inscrite sur la feuille de route de redressement de la JIRAMA. Trois groupes électrogènes sont déployés par la JIRAMA à SAINTE-MARIE dont chacun est doté d’une puissance de 640 kW. La résolution du problème lié à l’alimentation en électricité y est ainsi assurée si auparavant les grands hôtels ont dû faire recours à leurs propres groupes électrogènes, entre 16:00 et 22:00. La centrale thermique de SAINTE-MARIE fonctionnera ainsi 24/24 heures, avec une puissance disponible de 1,940 MW pour une pointe maximale de 1,200 MW.