Communiqué Cashless Personnes morales 16 11 22

FILAZANA

Araka ny Kaody ankapobeny momba ny hetra voafaritry ny Làlana fanitsiana ny vola 2022, Andininy 06.01.04 sy 06.01.26 :

Ny Orinasantsika JIRAMA dia mampahafantatra antsika ORINASA IHARAN’NY TVA, fa ireto fomba manaraka ireto no handoavana faktiora : Chèque non endossé Virement Carte Bancaire (Visa) Mobile Money (Airtel, Mvola, Orange Money) Paositra Money My Accès BOAWeb, MyBOA, GAB sy TPE BOA

Marihina fa, manomboka izao, dia tsy mandray lelavola avy amin’ny ORINASA IHARAN’NY TVA intsony ny CAISSE JIRAMA rehetra manerana ny Nosy. Mankasitraka antsika hatrany amin’ny fanarahana ny lamina.

NyMpanjifaSyNyMpiaramiasaNoLaharampahamehana

COMMUNIQUÉ

Selon le Code général des impôts suivant La loi de finances rectificatives 2022, Articles 06.01.04 et 06.01.26 :

La JIRAMA informe les PERSONNES MORALES ASSUJETTIES à la TVA que désormais les paiements des factures se feront, soit par : Chèque non endossé Virement Carte Bancaire (Visa) Mobile Money (Airtel, Mvola, Orange Money) Paositra Money My Accès BOAWeb, MyBOA, GAB et TPE BOA

Les paiements Cash des factures de personnes morales assujetties à la TVA ne seront plus acceptés dans toutes les CAISSES JIRAMA à travers l’Ile. Nous vous remercions de votre aimable compréhension.

NyMpanjifaSyNyMpiaramiasaNoLaharampahamehana