Fitokanana Kianja Barea Mahamasina: Tokantrano fito hisitraka saram-panjifana jiro sy rano mitentina Iray tapitrisa Ariary – Inauguration du stade Barea Mahamasina: Un chèque cadeau de factures d’un montant d’un million d’Ariary pour sept ménages

Antananarivo faha 21 septambra, Isan’ireo mpanohana ny lalao fisarihana notanterahan’ny Fiadidiana ny Repoblika, nandritra ny fitokanana ny kianja Barea Mahamasina, ny sabotsy 04 septambra teo ny JIRAMA. Tokantrano  miisa fito no voatondro tamin’ny alalan’ny « drone » nandritra ny fisarihana. Natolotra azy ireo, ny Talata 21 septambra teo , teny amin’ny biraon’ny JIRAMA Antanimena ny saram-panjifana jiro […]

HITOMBO NY TAHAN’NY FISITRAHANA HERINARATRA AO MORAMANGA – VERS UNE AUGMENTATION DU TAUX DE DESSERTE EN ÉLECTRICITÉ À MORAMANGA

Miroso ny asa fanoloana ireo vata mpanova herinaratra 50 KVA ho 160 KVA ao Moramanga Tetikasa izay tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny PAGOSE ADDITIONNEL Ny tanànan’i Tsaramandroso sy Mangarivotra no misitraka izany. Hanampy azy ireo i Ambohitranjavidy sy ny maro hafa Hihatsara ny tanjaky ny herinaratra Hitombo ny tahan’ny fisitrahana herinaratra amin’ny alalan’ny fanitarana ny […]

EFA ️MIASA ILAY FANADIOVAN-DRANO AMIN’NY KAONTENERA ENY BEMASOANDRO — MISE EN SERVICE DE LA STATION DE TRAITEMENT CONTENEURISÉE À BEMASOANDRO

Hihatsara tsikelikely ny famatsiana eny Antanikatsaka- Bemasoandro- Ambanilalana ary ny cité Ambaniala. Mamokatra rano 100 m3  isan’ora ity kaontenera ity, izay vao ny voalohany ihany. Hapetraka tsy ho ela ny faharoa izay hamokatra 100m3 isan’ora ihany koa An-dalam-panarahana ny tambazotra mpitsinjara rano ny JIRAMA mba hahitana ny fiantraikan’izany ary hahafahana manao ny fampifandanjana ny fitsinjarana […]

Tontosa ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny JIRAMA Antsiranana sy ny Fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana Graine de Vie Diana

Izay miompana amin’ny fifanomezan-tanana ho fiarovana ny sahan-driakan’i Besokatra, Antsiranana II, nanomboka ny volana aogositra lasa teo. Ny Fikambanana Graine de Vie no hiantoka ny fitaovana ilaina amin’ny fananganana taninjanakazo hamokarana zana-kazo 7000 isan-taona, ao Besokatra : karazana zana-kazo izay hiarovana ny sahan-driakan’i Besokatra sy ny faritra manodidina, sy zana-kazo fihinam-boa ho an’ny mpiara-monina ao […]

Famokarana herinaratra sy rano : mila hamafisina ny fiarovana ny tontolo iainana

Taorian’ny fambolen-kazo teny Behenjy notanterahin’ny fianakaviamben’ny JIRAMA sy ny orinasa mpiara-miombon’antoka MADO, ny asabotsy 20 febroary 2021, dia nisy ny fidinana ifotony ho fanarahamaso ny vokatra. Zana-kazo miisa 4125 no novolena tamin’izany ka hita teny an-toerana fa maniry tsara sy matanjaka ny ankamaroan’izy ireo. Izao no natao dia ho fiarovana ny sahan-drikan’Andromba izay misy ny […]

La JIRAMA et les associations des consommateurs main dans la main

Une rencontre de plus de 4 heures s’est déroulée le 14 juin entre les dirigeants de la JIRAMA : PCA, Directeur général et quelques directeurs et les associations défenseurs des droits des consommateurs (FIMZOMPAM-CONFEDERATION GARDUC- FIMPA-VOMZM-MCI- SCAE-PC) Divers sujets ont été abordés, et débattus de manière franche : allant des projets de la JIRAMA en […]

ORE VALIDE LA NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE DE L’ELECTRICITE

L’Office de Régulation de l’Energie valide la nouvelle grille tarifaire de l’électricité. Les détails de la grille sont disponibles et consultables sur le site officiel de l’ORE: http://www.ore.mg/ NANKATOAVIN’NY ORE IREO SANDAN’ NY HERINARATRA VAOVAO Nankatoavin’ny ORE na ny « Office de Régulation de l’Energie »  ireo sandan’ ny herinaratra vaovao. Tsidiho ny tranokala : http://www.ore.mg/ mba hahitanao […]

HIHATSARA NY FAMATSIAN-DRANO ENY ANOSIZATO SY NY MANODIDINA.

MIAMPY 90m3/h, ary hitombo 100m3/h ny vokatra entina hamatsiana iny faritra iny. Mbola hisy STATIONS 7 HAFA HOAPETRAKA eto Antananarivo sy ny manodidina. Ankoatran’ny fametrahana ny Station 40000m3 eo Mandroseza izany.

HAZAVÀNA AN-DALAM-BE: Manolo-tanana ny JIRAMA sy ny Ministeran’ny angovo ary ny akoranafo ny orinasa Jovena – ÉCLAIRAGES PUBLICS: Jovena soutien la JIRAMA et le Ministère de l’Énergie et des Hydrocarbures

Mandroso ny fanatanterahana ny hetsika « 1 jour 1 ville : caravanes de la lumière », izay tafiditra ao anatin’ny paikady fanarenana ny orinasa JIRAMA, mifandraika ihany koa amin’ny Veliranon’ny Filoham-pirenena mahakasika ny fampisitrahana « Herinaratra sy Rano ho an’ny rehetra ». Manolo-tanana ny JIRAMA sy ny ministeran’ny Angovo ary ny Akoranafo ny orinasa mpiara-miombon’antoka JOVENA amin’ny alalan’ny famatsiana ireo jiro COBRAS sy ny fanomezana ireo saina manamarika izany ihany koa.
La mise en œuvre de l’action « 1 jour 1 ville : caravanes de la lumière » avance. Celle-ci figure parmi les stratégies de redressement de la JIRAMA et coïncide avec le Velirano du Président de la République qu’est de « Fournir à tous de l’Electricité et Eau ». La société partenaire JOVENA soutient la JIRAMA et le ministère de l’Énergie et des Hydrocarbures par la fourniture des lampes LED COBRAS et la dotation des fanions à poser en même temps que les lampes 50 sites issus des six Directions interrégionales de la JIRAMA sont les cibles de cette campagne.

JIRAMA – GIZ PERER : Manatsara ny serasera amin’ny Mpanjifan’ny JIRAMA – Pour une meilleure Communication Digitale envers les clients de la JIRAMA

Manolo-tanana ny JIRAMA ny Ministera federaly Alema misahana ny Fiaraha-miasa ekonomika sy ny fampandrosoana na ny BMZ, amin’ny alalan’ny tetikasa « Promotion de l’électrification par les énergies renouvelables – GIZ – PERER », ho fanatsaràna ny fifandraisana amin’ny mpanjifa, amin’ny alalan’ny serasera matanjaka sy mifanaraka amin’ny filàna, izay tafiditra ao anatin’ireo teboka telo lehibe laharampahamehan’ny JIRAMA.
Le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et développement (BMZ) apporte son soutien à la Jirama , à travers son projet « Promotion de l’électrification par les énergies renouvelables-GIZ-PERER » pour l’amélioration de la relation client à travers une communication performante et adaptée aux besoins, qui figure parmi les 3 axes prioritaires de la JIRAMA.

Fitaovana manara-penitra entina hanatanterahana ireo fampidiran-jiro – Des équipements professionnels pour la réalisation des branchements

Anatin’ny fanatanterahana ireo fangatahana fampidiran-jiro vary mangatsiaka ny JIRAMA, taorian’ny fahatongavan’ireo kaontera an’arivony ao Ambohimanambola.
La JIRAMA est à pied d’œuvre dans la réalisation des branchements en souffrance, suite à l’arrivée des milliers de compteurs à Ambohimanambola.

JIRAMA 45 taona: Nitsidika ny Tobim-pamokaran-drano ao TOLIARA ny mpianatry ny Anjerimanotolon’i Maninday – Les étudiants de l’Université de MANINDAY visitent la station de traitement d’eau à TOLIARA

Samy manana ny hetsika ankalazàny ny faha-45 taonan’ny JIRAMA ireo. Direksiona Iraisam-paritra rehetra manerana ny Nosy. Ho an’i Toliara dia nandray ireo mpianatra taona faharoa sy taona fahatelo amin’ny sampana « Hydraulique » ao amin’ny oniversiten’i Maninday ny JIRAMA.
Chacune des Directions Interrégionales a sa manière de célébrer les 45ème anniversaire de la JIRAMA. Celle à Toliara a reçu les étudiants de la deuxième et troisième année de la filière Hydraulique de l’université de Maninday.

UN JOUR, UNE VILLE: Nianga Androany teto Antananarivo ny caravane de la lumière – La caravane de la lumière part d’Antananarivo ce jour

Niainga androany, talata 08 desambra 2020, tao amin’ny JIRAMA Ambohimanambola, Antananarivo ireo fiarabe hanao ny « caravanes de la lumière » hitondra ireo hazavàna LED COBRAS hapetaka manerana ireo renivohitry ny distrika mbola tsy nisitraka izany.
La caravane de la lumière, qui va apporter les équipements d’éclairages publics LED COBRAS à installer dans les chefs-lieux de district, a quitté Ambohimanambola, Antananarivo, ce jour.

ANDEKALEKA SY MANTASOA : Ny Talata 08 desambra no ho feno ny fepetra handatsahana orana artifisialy – Les conditions pour provoquer de la pluie artificielle sont preuves être remplies ce mardi

Mifandray tsy tapaka amin’ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr’andro ny JIRAMA ny amin’ny hanatanterahana ilay vahaolana fohy ezaka hamahana ny olan’ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina.
La JIRAMA reste en contact avec le service de la météorologie dans l’exécution de la solution à court-terme aux problèmes de coupures d’électricité à Antananarivo et ses environs qu’est la provocation de la pluie artificielle pour résoudre les problèmes de coupures d’électricité à Antananarivo et ses alentours.

ANOSY: Sarona ny fampiasan-jiro tsy ara-dalàna – Les Branchements illicites mis à nu

Mitohy ny hetsika famongorana ny fampiasana herinaratra sy rano tsy ara-dalàna ataon’ny JIRAMA, izay tafiditra ao anatin’ny paikady fanarenana ny orinasa.
La JIRAMA poursuit l’assainissement de l’utilisation illicite de ses ressources en Électricité et Eau, qui entre dans sa stratégie de redressement.

AMBALAVAO: An-dalam-pamahana ny olan’ny famatsian-drano – Les problèmes liés à l’alimentation en Eau en cours de résolution

Mitohy hatrany ny fitadiavana vahaolan’ny famatsian-drano eto Afovoantany. Paompy efatra vaovao no nalefan’ny JIRAMA any AMBALAVAO ho fanampin’ireo vahaolana vonjimaika efa an-dalam-panatanterahana any FIANARANTSOA Ireto paompy ireto, izay afaka hisintona rano ambanin’ny tany (forages) maherin’ny 7m3 isan’ora avy.
La recherche des solutions aux problèmes liés à l’alimentation en eau sur les Hautes terres centrales continue. La JIRAMA a déployé quatre nouvelles pompes à AMBALAVAO, pour renforcer davantage les solutions d’urgences déjà en oeuvre à FIANARANTSOA. Ces pompes, d’une capacité de plus de 7m3/h, chacune, vont puiser l’eau des quatre forages à AMBALAVAO.

Hazavàna an-dalam-be ho an’i RANOHIRA – Des éclairages publics pour RANOHIRA

Isan’ireo Veliranon’ny Filoham-pirenena ny fampisitrahana herinaratra sy rano ho an’ny rehetra ka miantoka ny fanatanterahana izany ny JIRAMA sy ny Ministeran’ny Angovo ary ny Akoranafo. Nahazo ny anjara-hazavàny ihany koa ny tanànan’i RANOHIRA, omaly, amin’ny alalan’ireo jiro LED COBRA.
« L’Eau et l’Electricité pour tous » est un des Velirano du Président de la République. La JIRAMA et le Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures veillent à sa mise en oeuvre. La ville de RANOHIRA vient d’être équipées d’éclairages publics de type LED COBRA.

Hahazo vondrom-pihary herinaratra ihany koa i TSARATANÀNA – La ville de TSARATANÀNA dotée d’un groupe électrogène

Mitohy ny asa fanarenana ny orinasa JIRAMA ka tafiditra ao anatin’izany ny famahana ny olan’ny fahatapahan-jiro any amin’ny faritra, amin’ny alalan’ny fanapariahana vondrom-pihary herinaratra.
Le redressement de la JIRAMA continue. La résolution des problèmes de coupures, à travers le déploiement des groupes électrogènes, est une des actions entreprises dans ce sens.

ANKATSO: Tokan-trano 18 sarona mampiasa JIRO tsy ara-dalàna – 18 foyers pris en flagrant délit de branchements illicites

Teny ANTSAHAMEVA sy ANTSAHAMAMY, ANKATSO no nanatanterahana ny hetsika androany izay narindran’ny « Cellule de lutte anti-fraude et vol » eto anivon’ny JIRAMA ary niarahan’ny DPRLF na ny « Direction de la Protection de Revenu et de la Lutte contre les Fraudes », DACI « Direction de l’Audit et du Contrôle Interne » sy ny DPAJ  » Direction Principale des Affaires Juridiques » ary ny Zandarimaria eto Antananarivo nanatanteraka.
Les quartiers d’ANTSAHAMEVA et d’ANTSAHAMAMY à ANKATSO ont été les cibles d’une opération coup de poing, ce jour, coordonnée par la Cellule de lutte anti-fraude et vol, au sein de la JIRAMA et exécutée par la Direction de la Protection de Revenu et de la Lutte contre les Fraudes (DPRLF), La Direction de l’Audit et du Contrôle Interne (DACI) et la Direction Principale des Affaires Juridiques (DPAJ) ainsi que la branche territoriale de la gendarmerie à ANTANANARIVO.

Fanarenana ny JIRAMA: Nahazo Vondrom-pihary herinaratra vaovao miisa roa (02) ny JIRAMA Antsahavola – Redressement de la JIRAMA: deux (02) nouveaux groupes électrogènes pour la JIRAMA Antsahavola

Tafiditra ao anatin’ny paikady fanarenana ny orinasa JIRAMA ny fanatsaràna ny kalitaon’ny famatsiana herinaratra manerana ny Nosy, amin’ny alalan’ny fanapariahana vondrom-pihary herinaratra.
L’amélioration de la qualité de la fourniture d’énergie figure parmi les stratégies de redressement de la JIRAMA, à travers le déploiement des groupes électrogènes.

AMBANJA: Tokan-trano telo (03) nahitàna gazoalin’ny JIRAMA – AMBANJA: du gasoil de la JIRAMA intercepté dans trois(03) ménages

Saron’ny Zandarmaria sy ny sampam-pitsikilovana eto anivon’ny orinasa JIRAMA ny halatra gazoala tany AMBANJA, ny Alarobia lasa teo.
La gendarmerie et la cellule de ratissage au sein de la JIRAMA ont démantelé un réseau de voleurs de gasoil à AMBANJA, mercredi dernier.

Mandray Anjara Amin’ny Fanantaterahana ny Tetikasan’ny Filoha ny JIRAMA – La JIRAMA Participe à la mise en œuvre des Projets Présidentiels

Mitondra ny anjara birikiny amin’ny fanatanterahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena mikasika ny fanorenana tanàna vaovao ny JIRAMA. Nisy androany ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny tale Jeneraly Vonjy Andriamanga sy ny Minisitra lefitra misahana ny Tanàna vaovao sy ny Toeram-ponenana Zasy Angelo. Fifanaraham-piaraha-miasa izay miompana amin’ny fampidirana Jiro sy Rano ireo tanan-dehibe kasain’ny Fitondram-panjakana haorina.
La JIRAMA apporte sa contribution dans la mise en œuvre du projet Président, relatif à la construction des nouvelles villes. Une signature de convention s’est tenue, ce jour, entre Vonjy Andriamanga, DG de la JIRAMA et Angelo Zasy, Vice-Ministre chargé des Nouvelles villes et de l’Habitat. La convention stipule l’électrification et l’adduction d’eau dans ces nouvelles villes.

JIRAMA 45 Taona: Nitsidika ny Tobim-pamokarana herinaratra azo avy amin’y masoandro ny mpianatry ny DON BOSCO MAHAVATSE – JIRAMA 45 ans: Les étudiants du DON BOSCO MAHAVATSE visite la centrale Photovoltaïque

Feno 45 taona ny orinasa JIRAMA ka samy manana ny fomba hankalazàny izany ireo Direksiona Iraisam-paritra rehetra.
La JIRAMA fête ses 45ème anniversaire et chacune des Directions Interrégionales a sa manière de célébrer.

JIRAMA 45 TAONA: Tohana ho an’ny Hopitaly Ambohimiandra – JIRAMA 45 ans: Appui à l’hôpital d’Ambohimiandra

Mitohy ny hetsika fankalazana ny faha 45 taonan’ny orinasa JIRAMA manerana ny nosy. Asa sosialy ho fanohanana ny hopitalin’ny reny sy ny zaza etsy Ambohimiandra no nosafidian’ny Direksiona Iraisam-paritry ny JIRAMA eto Antananarivo androany Sabotsy 14 novambra 2020. Kojakoja fanadiovana toy ny kifafa, miampy kidoro fandriana, « gel désinfectant » ary vokatra fampiasa amin’ny fiainana andavanandro no natolotry ny JIRAMA, izay notarihin’ny Tale Jeneraliny Vonjy Andriamanga. Tanjona amin’ny fanatanterahana izao hetsika izao ny mba handraisan’ny orinasa JIRAMA anjara amin’ny asa sosialy, ankoatra ny famokarana, fitaterana ary fitsinjaràna jiro sy rano izay sahaniny.
Les actions de célébration du 45ème anniversaire de la JIRAMA se poursuivent sur tout le territoire. La Direction Interrégionale de la JIRAMA Antananarivo a opté pour les aides sociales de l’hôpital mère-enfant Ambohimiandra pour marquer la célébration, ce Samedi 14 novembre 2020. Des outils de nettoyage tels que des balais, puis des matelas, du gel désinfectant et des Produits de Premières Nécessités (PPN) ont été remis par la JIRAMA, sous la houlette de son Directeur Général Vonjy Andriamanga. À travers cette action, la JIRAMA contribue aux aides sociales en plus de sa mission qui est de produire, transporter et distribuer de l’électricité.

Sainte-Marie : handeha 24/24 ora ny tobim-pamokarana ary hampitomboina 1,940 MW ny vokatra – Sainte-Marie: Fonctionnement 24/24 h de la Centrale thermique et renforcement de la production d’électricité à 1,940 MW

Azo antoka ny hivahan’ny olan’ny famatsiana herinaratra any Sainte-Marie amin’ny alalan’ireo vondrom-pihary herinaratra miisa telo (3) manana tanjaka 640 kW – La résolution du problème lié à l’alimentation en électricité est assuré à Sainte-Marie grâce aux trois groupes électrogènes dont chacun est doté d’une puissance de 640 kW.

Hisitraka herinaratra azo avy amin’ny masoandro ny eto Antananarivo – Antananarivo va bénéficier de l’énergie solaire

Afaka roa ambinifolo volana dia hamokatra ireo tobim-pamokarana herinaratra azo avy amin’ny masoandro « Rooftop », izay hanampy ny famatsiana an’Antananarivo ary hipàka amin’ny Tambazotra Iraisan’Antananarivo –
Des centrales solaires « Rooftop » seront opérationnelles dans douze mois pour renforcer l’alimentation en électricité de la capitale et celle du Réseau Interconnecté d’Antananarivo (RIA)

45 TAONA : JIRAMA manavao

Mirona be be kokoa amin’ny fampiasana ny Teknolojia vaovao ny paikady fanarenana ny orinasa JIRAMA.

JIRAMA 45 TAONA : Omena sehatra ny fampiasana ny nomerika – JIRAMA 45 ANS : Place à la digitalisation

Tontosa teny amin’ny « Canal Olympia » Andohatapenaka ny fampahafantarana ireo tetikasa fanarenana ny orinasa JIRAMA, indrindra fa ireo izay miompana amin’ny fampiasana ny teknolojia vaovao sy ny Nomerika – La présentation des projets de redressement de la JIRAMA, utilisant la Nouvelle technologie digitale, s’est déroulée au Canal Olympia, sur la route digue à Andohatapenaka.

JIRAMA=45 taona, miaraka amin’ny mpanjifany – JIRAMA= 45 ème anniversaire avec ses clients

Mandraisa anjara amin’ny lalao Crispy 45, izay hahazoanao sandan’ny faktiora Iray tapitrisa ariary – Participez au jeu Tombola Crispy 45 qui va vous récompenser un million d’ariary d’Avoirs.

JIRAMA= 45 Taona : « Ny mpanjifa no laharam-pahamehana » – 45 ème anniversaire de la JIRAMA : « Les clients sont prioritaires »

Vina : Orinasa mamokatra sy mandroso, manome fahafaham-po ny mpanjifany amin’ny kalitaon’ny asa sy ny vokatra zarainy – Vision : Une société productrice qui avance et satisfait ses clients sur la qualité de service et les produits à distribuer.

ANTSOHIHY : Misitraka herinaratra azo avy amin’ny fifanampian’ny masoandro sy ny solika – de l’énergie hybride solaire thermique

Miditra tsikelikely amin’izany isika eto Madagasikara amin’ny alalan’ny fampitomboana isa sy fanapariahana ireo tobim-pamokarana herinaritra azo avy amin’izany Angovo izany – Madagascar en avance progressivement par le biais de la multiplication et de la vulgarisation des installations des centrales fonctionnant à l’aide des énergies renouvelables.

ANAHIDRANO : Hametrahana tobim-pamokarana azo avy amin’ny masoadro sy ny solika – Installation d’une cenrale hybride solaire-thermique

Ohatra velona amin’ny fanapariahana ny fisitrahana herinaratra sy rano fisotro madio ho an’ny rehetra, izay velirano faharoan’ny filoham-pirenena, ny hananganana tobim-pamokarana herinaratra ao Anahidrano – L’installation d’une centrale hybride solaire-thermique à Anahidrano est un exemple concret de la vulgarisation de l’accès à l’Électricité et Eau pour Tous qui est le Velirano n°02 du Président de la République.

« HYBRIDATION » : Manamafy sy manatsara ny tolotra omena ny mpanjifa ny jirama – La jirama renforce et améliore le service offert à ses clients

Tetikasa tafiditra anatin’ny fanarenana ny JIRAMA ny fametrahana tobim-pamokarana herinaratra azo avy amin’ny fifanampian’ny angovo azo avaozina sy ny fampiasana solika.
L’installation des centrales hybrides solaire-thermique figure parmi les projets de redressement de la JIRAMA L‘hybridation a l‘avantage de réduire le coût de la production d’énergie étant donné que le solaire assurera la production et l’alimentation le jour tandis que le thermique assurera la production la nuit

JIRAMA INNOVE

JIRAMA INNOVE : le programme du jeudi 22 octobre 2020 à 16 heures

Vanim-potoanan’ny faharitan’ny rano : ampitomboina ny « Citernes » amin’ireo faritra sahiran’ny famatsian-drano – Période d’étiage: renforcement des citernes dans quartiers à problème d’approvisionnement en eau

Taorian’ny fidinana ifotony teny amin’ireo kaominina tena sahirana amin’ny fahazoana rano, ny herinandro lasa teo, dia niroso tamin’ny fametrahana ireo « citernes » fanampiny ny JIRAMA – Suite aux dialogues communautaires de la semaine dernière, la JIRAMA a entamé, ce jour, l’installation des citernes dans les quartiers en difficulté d’approvisionnement en eau.

Fanoloana andrin-jiro eny Ankadimbahoaka – Remplacement Poteau Électrique à Ankadimbahoaka

Mbola am-perinasa manolo ilay andrin-jiro nianjera eny Ankadimbahoaka ny ekipa teknikan’ny JIRAMA, amin’izao fotoana izao – L’équipe technique de la JIRAMA est toujours en plein travaux de remplacement du support électrique tombé à ANKADIMBAHOAKA

FIANARANTSOA : Hitombo ny famokarana herinaratra – Renforcement de la production d’électricité

Efa tonga ao amin’ny tobim-pamokarana herinaratra ao AMPOPOKA, FIANARANTSOA ireo vondrom-pihary herinaratra miisa roa, manana tanjaka mitotaly 4 MW. Hiroso avy hatrany amin’ny fametrahana ireo ny teknisiana any an-toerana hahafahana mampiakatra ny famokarana herinaratra any an-toerana – Les deux groupes électrogènes, d’une capacité de 4 MW sont arrivés dans la centrale à AMPOPOKA, FIANARANTSOA.

ITAOSY : Miara-mijery ny vahaolan’ny famatsian-drano ny Jirama sy ny kaominina – ITAOSY : La Jirama et les communes marchent ensemble pour resoudre les problème d’alimentation en eau

Une réunion décisive a marqué le coup d’envoi des interventions en vue de résoudre les problèmes liés à l’alimentation en eau en ce début de la période d’etiage Un citerne de 10m3 va renforcer l’alimentation en eau dans la commune rurale d’AMBAVAHADITOKANA. Des travaux sont également en vue pour renforcer la pression d’eau dans le surpresseur d’AMBATONDRATRIMO qui alimente ITAOSY.

JIRAMA-Orange Money: Amoraina ny andavanandron’ny mpanjifa – JIRAMA-Orange Money: Faciliter le quotidien des clients

Manatsara hatrany ny fifandraisana amin’ny mpanjifa ny JIRAMA, amin’ny alalan’ny fanitarana ny sehatra fandoavam-bola. Nosoniavin’ny Tale Jeneraly Vonjy Andriamanga sy ny Filohan’ny Filan-kevim-mpitantan’ny Orange Money Madagasikara Michel Degland, ny fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny roa tonta. Tolotra efatra no hiompanan’ny fifanaraham-piaraha-miasa.
La JIRAMA améliore davantage sa relation-clientèle à travers la diversification des moyens de paiement. Vonjy Andriamanga, Directeur Général de la JIRAMA et Michel Degland, Président du Conseil d’Administration d’Orange Money Madagascar ont signé, une convention de partenariat.

Rano Antananarivo : Toerana valo hametrahana « Unités de traitement d’eau conteneurisées » – Eau Antananarivo : des unités de traitement d’eau conteneurisées de traitement d’eau conteneurisées dans huit localité de Tanà

Miroso ny asa fametrahana « Unité de Traitement d’eau Conteneurisée », afaka hamokatra sy hanadio rano 100m3/ora farafahakeliny, izay natomboka etsy ANKADINDRATOMBO Toerana fito hafa ihany koa no hisitraka izany: AMORONAKONA- ANOSIZATO- TANJOMBATO- AMPASIKA – AMPIRIKA – IVATO – SABOTSY NAMEHANA Tanjona: Hamahana ny olan’ny famatsian-drano amin’ny faritra manodidina an’Antananarivo sy hanatsaràna ny tosaka sy ny tosiky ny rano eto Antananarivo renivohitra.

Hazavàna ho an’i Tsihombe – De la lumière pour Tsihombe

Tsy diso anjara amin’ireo renivohim-paritany 43 manerana ny Nosy hisitraka hazavàna an-dalam-be i TSIHOMBE. Ny Alatsinainy teo no tonga tany an-toerana ny jiro LED COBRA araka ny fampanantenana nataon’ny Filoha Andry Rajoelina – TSIHOMBE n’est pas écartée des 43 villes du pays qui bénéficient de l’installation des éclairages publics. Les lampes LED COBRA, promises par le Président de la République y sont arrivées lundi dernier.

Antsirabe : Fandraisana ara-tekinika tobim-pamokaran-drano vaovao Ambatofinandrahana – Réception Technique de la station de traitement d’Eau à Ambatofinadrahana

La JIRAMA s’active dans la résolution des problèmes liés à l’alimentation en eau dans la capitale et dans les régions, comme indiqué dans sa feuille de route de redressement.