Aide : Souscription, Agence en ligne, Application mobile

Scanner pour télécharger les applications mobile

FAQ (Foires Aux Question ou Frequently Asked Question)

Q : Qu’est-ce que je peux faire sur l’espace client de la JIRAMA ?

R : A partir de l’espace client, vous pouvez

 • Consulter la situation de votre installation
 • Suivre l’évolution de votre consommation
 • Effectuer un paiement
 • Emettre des réclamations sur vos installations
 • Déclarer un incident

Q : Comment s’inscrire à l’espace client de la JIRAMA ?

R : Pour s’inscrire à l’espace client, vous devez fournir

 • Pour un client postpayé : numéro facture et référence client
 • Pour un client prépayé : Numéro compteur et référence client
 • Pour créer un mot de passe: utilise au minimum 8 caractères composés de lettre en majuscule et en minuscule, des caractère spéciaux et des chiffre.

Q : Où trouver la référence client ?

R : Vous pouvez le trouver dans la facture ou le ticket d’achat de code crédit

Pour le client connecté :

Q : Comment simuler une consommation ?

R : Voir dans le menu « installation » :

       Cliquez sur détail de l’installation et faites votre simulation.

Q : Quel type de client peut effectuer un achat de code ?

R : Pour effectuer un achat de code, vous devez être un client prépayé

Q : Qu’est-ce qu’il faut faire s’il y a des anomalies au niveau de ma consommation, de mon facture ou de mon installation ?

R : Vous pouvez déclarer les problèmes techniques ou non techniques dans le menu « réclamation » :

      Rédiger bien la description de votre réclamation.

Q : Si je vois un problème au niveau de l’infrastructure de JIRAMA ?

R : Pour les problèmes liés à l’infrastructure de JIRAMA :

    Voir dans le menu « Incident », ajouter votre déclaration.

Q : Pour envoyer mon index ?

R : Vous pouvez envoyer votre index à partir du menu « auto relevé »

———————————————————————————————————————————————

IREO FANONTANIANA BE MPAMETRAKA MAHAKASIKA NY

« AGENCE EN LIGNE SY NY APPLICATION MOBILE »

 1. Inona ilay agence en ligne ?

Ny agence en ligne dia masoivohon’ny JIRAMA (Agence JIRAMA) anaty Aterineto (Internet). Izany hoe,  ahitàna ireo tolotra rehetra misy eny amin’ny birao Jirama ho an’ny mpanjifa. Hitanao ao amin’ny tranokalan’ny JIRAMA www.jirama.mg izany tolotra izany. N’aiza n’aiza ianao dia afaka miditra amin’ny tolotra fa mila kosa connexion Internet.

 • Inona ilay application mobile ?

Ny application mobile dia fitaovana hahafahana misitraka ireo tolotra sy servisin’ny JIRAMA rehetra amin’ny alalan’ny finday.

 • Inona no tanjon’ny JIRAMA amin’ireo tolotra ireo ?

 Amin’ny  ankapobeny, ny tanjon’ny JIRAMA dia hanome fahafaham-po ny mpanjifany.

Entina hanatrarana izany dia miroso tanteraka amin’ny fanavaozana ny fomba fiasa ny eto anivon’ny orinasa ka ny teknolojia vaovao no hanampy betsaka amin’ny fahazoam-bokatra amin’ny fanarenanana ;

Ireo teknolojia vaovao ireo no hampisy fisokafana kokoa any amin’ny mpanjifa satria hiantoka ny tanteraka ny tsy fisian’ny elanelana (Proximite-Accessibilite) be eo amin’ny mpanjifa sy ny orinasa intsony ny fisian’ny agence en ligne, fitaovana hahafahana miserasera haingana tsy lany andro amin’ny lalana sy ny filaharana eny amin’ny birao.

 • Inona avy ireo tombotsoa azo avy amin’ny fampiasana azy ireo ?
 • Mora ampiasaina
 • Tsy milahatra
 • Haingana
 • Mangarahara
 • Azo antoka
 • Aiza no hahitana izany agence en ligne izany ?

Miditra ao amin’ny Tranokala www.jirama.mg  ianao ary misafidy ny teboka espace client eo ambony ankavanana.

 • Ahoana no hahazoana izany application mobile izany ?
 • Play Store ho an’ny finday Android
 • Apple Store ho an’ny finday iPhone
 • QR Code ho hitanao amin’ny affiches sy eny ami’ny tambazotran-tserasera sy ny fitaovan-tserasera rehetra an’ny JIRAMA
 • Ahoana ny fomba fidirana amin’ireo tolotra vaovao ireo ?

AGENCE EN LIGNE

Miditra ao amin’ny Tranokala www.jirama.mg ;

Mianindry ny « Portail Jirama », (sarina cadenas kely io);

Mahita hoe tongasoa eto amin’ny « Agence en ligne » ;

 Dia arahina amin’izay ny torolalana hahafahanao manokatra kaonty . Marihina fa misy dingana

APPLICATION MOBILE

Miditra amin’ny Google Playstore na Apple Store ary manoratra Jirama

Mi-scanner ny « QR CODE » izay hita amin’ny affiches sy ny Pejy Fesiboky ofisialin’ny JIRAMA « JIRAMA Ofisialy », na amin’ny peta-drindrina JIRAMA eny amin’ny Masoivoho na ireo toerana misy ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny JIRAMA.

 • Inona avy ny servisy hita ao anatin’ireo tolotra vaovao ireo ?

TABLEAU DE BORD Manara-maso akaiky ny kaontiny : Faktiora voaefa na tsia, mandefa avy hatrany ny fitarainana, fanarahana ny fandaniana ; Ny Fandaniana natao tamin’ny Jiro sy rano. Ny historique ny fanefana faktiora nataonao hatramin’izay

INSTALLATION Ahitanao ny informations rehetra momba ny tontoloben’ny installations, ny mikasika Tarif, catégorie, puissance ary ny fikajiana ny Tarif tianao ho jerena ;

MES FACTURES Mikasika Faktiora : Fanefana ny faktiora, tari-dalana amin’ny fomba isan-karazany hahafahana manefa faktiora (Carte bancaire, Orange Money, Mvola, Paositra Money), fahafahana mamoaka ny faktiora sy ny rosia raha ilaina ;

ACHAT CODE Ho an’ireo izay mampiasa kaontera izay hividianana fahana mialoha (Prépayés) dia ao anatin’io ihany dia afaka mividy fahana ary misy rosia hatrany ;

SIMULATION Afaka mamoaka ny vinavina amin’ny fandaniana ny mpanjifa hahafahany mikajy sy mijery akaiky ny tombotsoany amin’ny fisafidianana « TARIF », izany dia mba tsy hisian’ny fihoarana amin’ny fandaniana ka hampidangana ny faktiora ;

RECLAMATIONS Ao ihany dia afaka manao fitarainana commerciale sy technique ary manaraka izany fitarainana izany ;

INCIDENTS Hahafahan’ny mpanjifa mampahafantatra avy hatrany ny JIRAMA ihany koa ireo tranga fahasimbana hitany na mihatra aminy ny tolotra sy ny manaraka izany raha ilainy ;

AUTO-RELEVE Misy fomba tsotra hahafahan’ny mpanjifa mampita ny index rano sy jiro isam-bolana ihany koa ao.

 • Misy sarany ve ny fidirana amin’ireo sy ny fampiasana azy ?

Tsy misy vola aloha amin’ny JIRAMA ny fampiasana ny tolotra.

Mila mampiasa kosa ny connexion internet.

 1.  Iza avy no afaka mampiasa ireo tolotra vaovao ireo ?

Ny mpanjifan’ny JIRAMA rehetra na olon-tsotra na biraom-panjakana na orinasa ka manana installations jiro sy rano.

 1. Ahoana ny fomba hatokisana fa tena voarain’ny JIRAMA tokoa izay alefa ao amin’ireo sehatra ireo ?

Misy sehatra hahafahan’ny mpanjifa manara-maso ny fangatahany na amin’ny agence en ligne na application mobile

 1. Raha mila fanazavana fanampiny na sanatria misy olana dia iza no atonina ?

Raha mila fanazavàna fanampiny dia vonona ny mpiandraikitra ny mpanjifa eny amin’ny masoivoho antsoy ny laharana maitso 3547 na mandefa hafatra mihafina amin’ny pejy Fesiboky Jirama ofisialy na mailaka service-client@jirama.mg 

Souscription

Agence en ligne

Utilisation Application mobile