AUTO-RELEVÉ : Ireto avy no fomba hahafahanao mandefa ny index aty amin’ny JIRAMA – Les moyens de transmission de l’index à la JIRAMA